logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Nagy Csaba polgármester
 2. Molnár Richárd alpolgármester
 3. dr. Gondos István képviselő
 4. Kovácsné Szűcs Noémi képviselő
 5. Sipos Attila képviselő
 6. Tóthné Veres Noémi képviselő
 7. Veres Attila képviselő

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg

 1. Balsai Tamás képviselő
 2. Ragó Attila képviselő

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. dr. Bán János aljegyző
 3. Bényeiné Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető
 4. Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi és igazgatási irodavezető
 5. Hegedűs Szilvia jegyzőkönyv-vezető

Meghívott vendégek:

 1. Magyariné Petrényi Szilvia - Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
 2. Gulyás Piroska - Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
 3. Kovácsné Sári Enikő - Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
 4. Czifra József - Gazdasági Iroda
 5. Sallainé Szabó Mária - Gyermekjóléti Szolgálat
 6. Gál István - Metaco Union Kft.
 7. dr. Török István - Metaco Union Kft.
 8. Nagyné Rózsa Zsuzsanna - Alapfokú Művészeti Iskola

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2015.01.15.
Határozatok:
icon 5 - 8 / 2015 (I.15.) (39 kB)
Rendeletek:
-

 1. Javaslat a füzesabonyi 060/9 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 5/2015 (I.15.) határozata
 2. Javaslat a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0243 azonosító számú pályázattal összefüggő határozat meghozatalára
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 6/2015 (I.15.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 7/2015 (I.15.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 8/2015 (I.15.) határozata

a
A határozati javaslatokat a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató