logo     

Napirend előtt:

 1. Önkormányzatok egyetértési nyilatkozata
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 4. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendeletére a 2015. évi költségvetésről
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló .../2015.(...) önkormányzati rendeletére
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a Városi Sportcsarnok vagyonkezelésbe adására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a FÜV Kft, a Füzesabonyi Média Nonprofit Kft, valamint a Füzesabonyi VTV telephelyének 2015. évi bérleti díjára
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzata, valamint új Beszerzési Szabályzata elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Füzesabony Területi Szervezete részére helyiség bérbeadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Füzesabony Város Önkormányzat között kötendő 2015. évi együttműködési megállapodásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 2015. évi feladatellátási megállapodás megkötésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a Szociális Központtal kötendő 2015. évi feladatellátási megállapodás megkötésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal közötti 2015. évi feladatellátási megállapodás megkötésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat az Egészségügyi Központtal kötendő 2015. évi feladatellátási megállapodás megkötésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a FÜV Kft-vel kötendő feladatellátási megállapodás elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat nem képviselő bizottsági tag megválasztására (ESZKSB)
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Polgármestere 2015. évi szabadság ütemtervének elfogadására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 17. Beszámoló a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról
  Előadó: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat a Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány Kuratórium tagjának személyére
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján)
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 19. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2015.02.19. (1.99 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató