logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló ___/2015.(___) önkormányzati rendeletére
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt-vel
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Szervezet Ügyrendjére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda alapító okiratának módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a Laskó- Rima Menti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Mikrotársulásból történő kiválásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő támogatási pályázat elbírálására
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírási feltételeinek meghatározására
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési tervének elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a lőtér vagyonkezelésbe adására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat szándéknyilatkozat elfogadására a járási ügyészségi épület önkormányzati ingatlanon történő megépítéséhez
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a Füzesabony, Széchenyi út 23. szám alatti ingatlanon megüresedett önkormányzati lakás további hasznosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló 2439/2 hrsz. elidegenítésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a Füzesabony, Baross G. út 12. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a Füzesabony, Ifjúság út 17. szám alatti ingatlan tetőszigetelésére forrás biztosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat a Nemzetgazdasági Minisztérium által "Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" kiírt pályázaton való részvételre és a szükséges pályázati önerő biztosítására a Hétszínvirág Óvoda vonatkozásában
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a Füzesabony, Kossuth L. út 36. szám alatti ingatlan eladására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra
  EElőadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a Könyvtár és Közösségi Ház közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a Füzesabonyi Pöttömke Óvoda közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra
  Előadó:
  dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés:
  írásban
 20. Javaslat a Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány Kuratóriumi tagjának személyére
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján)
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 21. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2015.03.19. (2.91 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató