logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2015. (...) önkormányzati rendeletére a gyermekek részére napközbeni ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályainak megalkotására
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat térségi rendelet jóváhagyására
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázaton való részvételre és a szükséges pályázati önerő biztosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a Nemzetgazdasági Minisztérium által "Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására" kiírt pályázaton való részvételre és a szükséges pályázati önerő biztosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat Füzesabony Város településfejlesztési koncepciója (TK) tervezetének államigazgatási és társadalmi egyeztetésre bocsátásáról
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat Füzesabony Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájához (ITS) kapcsolódó partnerségi egyeztetés elfogadására
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2015/2016-os nevelési évben induló csoportszámainak meghatározására
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Átfogó értékelés Füzesabony Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
  Előadó: Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a 2015. évi belső ellenőrzési terv kiegészítésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat ingatlan vásárlására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat önkormányzati ingatlan árverésen történő értékesítésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat önkormányzati ingatlan ingyenes tulajdonba adására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat ingatlan vásárlására és cseréjére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Füzesabony-Maklár közötti kerékpárúttal kapcsolatos rendezési terv módosítás
  Előadó: Hoór Kálmán főépítész
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat intézményi átszervezés véleményezésére
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat Heves Megyei Vízmű Zrt. 2014. évi beszámolójának elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat a Füzesabonyi VTS Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat a Média Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójára
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 20. Javaslat a FÜV Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 21. Javaslat az FSC-vel történő eszközhasználatról szóló megállapodás megkötésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 22. Javaslat a Füzesabony, 2998 hrsz-ú belterületi ingatlan haszonbérbe adására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 23. Beszámoló a 2014-es gazdasági évben végzett hulladékszállítási közszolgáltatásról
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 24. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2015.05.28. (28.22 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató