logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatairól
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről szóló .../2015. (...) önkormányzati rendeletére
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyújtható pénzügyi támogatásról szóló .../2015. (...) önkormányzati rendeletére
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat a műjégpálya vásárlásához önerő biztosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a 2015. évi Közbeszerzési Terv módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat az Ipari Park kialakításához szükséges képviselő-testületi döntések elfogadására
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat Füzesabony Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és Településfejlesztési Koncepciójának elfogadására
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat 0157/40 hrsz-ú földterület további hasznosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség Pályaépítési Program keretén belül pályázat benyújtására és a szükséges önerő biztosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat határozati javaslatok elfogadására a Rendezési Terv módosításához
  Előadó: Hoór Kálmán főépítész
  Előterjesztés: írásban
 12. Beszámoló a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. nevelési évi munkájáról
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi gazdálkodásának féléves beszámolójáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat díszpolgári cím adományozására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat Pro Urbe emlékérem adományozására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők további ösztöndíj támogatására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján)
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat önkormányzati bérlakás eladására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján)
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2015.09.24. (6.78 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató