logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Piaccsarnok bérleti jogának kiírására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony bekötőútjainak közterületi kamerákkal való ellátására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Pusztaszikszó ivóvízellátásának biztosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel történő kompenzációra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat visszatérítendő támogatás folyósítására az Egészségügyi Központ részére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a Füzesabony Város Önkormányzat KEOP-5.7.0/15-2015-0284 "Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése - Teleki Blanka Általános Iskola épületének korszerűsítése" című pályázathoz alszámla nyitására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat forrás biztosítására - Média Nonprofit Kft.
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat fejlesztési alap forrás visszapótlására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat forrás elkülönítésére - Társasházak magánerős felújításához, valamint városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyújtandó pénzügyi támogatás nyújtásához
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat városszintű vagyonbiztosítási és gépjármű biztosítási szerződés felmondására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a 2015. évi Közbeszerzési Terv módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának, Munkatervének és Házirendjének elfogadására
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok Tehetséggondozó Alapból történő támogatási pályázatának elbírálására
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat rendkívüli települési támogatás megítélésére
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2015.10.22. (1.1 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató