logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatairól
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi adókról szóló .../2015. (...) önkormányzati rendeletére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Talajterhelési díjról szóló .../2015. (...) önkormányzati rendeletére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendeletére a Füzesabonyban időszakosan üzemeltetett műjégpálya belépődíjainak és igénybe vehető szolgáltatási díjainak megállapítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendeletére a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítésének megállapítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. 2016. évi költségvetési tervezés elvi alapjai
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat zárolás feloldására a Füzesabonyi Gazdasági Irodában és a hozzá tartozó intézményekben
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat gyermekétkeztetés fedezetének biztosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a Füzesabonyi Polgárőr Egyesület anyagi támogatására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat Bonivártné Tóth Noémi füzesabonyi lakos kérelmének megtárgyalására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a köztemetők üzemeltetésére pályázat kiírására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat Füzesabony Város Településrendezési Terv módosításának (0180/49, 1593/91 hrsz.) elfogadásához
  Előadó: Hoór Kálmán főépítész
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a Területi Operatív Programban megvalósítani tervezett, Füzesabony iparterület fejlesztéséhez kapcsolódó pályázaton való részvételre
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat a Területi Operatív Programban megvalósítani tervezett, Füzesabony városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó pályázaton való részvételre
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a Füzesabony, Baross G. út 12. szám alatti (2449/A. hrsz.) önkormányzati ingatlan bérbeadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata 107/2015. (VIII.13.) számú határozatának módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat a Füzesabony, Rákóczi út 5-7. sz. alatti ingatlan (volt MHSZ épület) vagyonátadási megállapodásában rögzített kötelezettségvállalás teljesítéséről
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat létrehozandó szociális, család- és gyermekjóléti intézmény alapító okiratának elfogadására és az intézmény létrehozásához kapcsolódó egyéb döntésekre
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 20. Tájékoztató a 2015. évi költségvetés háromnegyed éves beszámolójáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 21. Tájékoztató a 2015. évi adóbevételek teljesüléséről
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 22. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján)
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 23. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján)
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 24. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2015.11.19. (8.4 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató