logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről szóló 14/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló .../2015. (...) önkormányzati rendeletére
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének 2016. I. féléves munkatervére.
  (Tájékoztató a PÜB, VOB, ESzKSB 2016. I. féléves munkatervéről)

  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodás módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Füzesabony Város Településrendezési Terv módosítása véleményezési eljárásának lezárása
  Előadó: Hoór Kálmán főépítész
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Füzesabony Város Önkormányzat között kötendő 2016. évi együttműködési megállapodásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal közötti 2016. évi feladatellátási megállapodás megkötésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat az Egészségügyi Központtal kötendő 2016. évi feladatellátási megállapodás megkötésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 2016. évi feladatellátási megállapodás megkötésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a 2010 - 2015. év között végzett tevékenységről
  Előadó: Bánik Sebastian vállalkozó
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a köztemetők üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Döntés a helyi Városi Televíziózást segítő Nonprofit Kft. kérelméről
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat a Duropack út nevének megváltoztatására
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat a Füzesabony, Egyetértés út 3. sz. alatti ingatlan társasházak magánerős felújításához nyerhető önkormányzati támogatására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 20. Javaslat a Füzesabony, Egyetértés út 6-8. sz. alatti ingatlan társasházak magánerős felújításához nyerhető önkormányzati támogatására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 21. Javaslat A Kultúráért-díj adományozására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 22. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2015.12.17. (1.68 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató