logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016.(...) önkormányzati rendeletére a 2016. évi költségvetésről
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.10.) önkormányzati rendeletének kiegészítésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendeletére az önkormányzat tulajdonában álló egyes ingatlanok helyiségbérleti díjáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a füzesabonyi 586/14-15 hrsz-ú telektömböt érintő Rendezési Terv módosítás indítására egyéni kérelem alapján
  Előadó: Hoór Kálmán főépítész
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat Füzesabony Város 2016. évi járda felújításaira
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat kötelező betelepítési kvóta elutasítására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Polgármestere 2016. évi szabadság ütemtervének elfogadására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 10. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2016.02.11. (1.46 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató