logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Laminé Antal Éva polgármester
 2. Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Csepregi Gábor képviselő-testületi tag
 6. Eperjesi László képviselő-testületi tag
 7. Farkas István képviselő-testületi tag
 8. Gál Tibor képviselő-testületi tag
 9. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 10. Kotán György képviselő-testületi tag
 11. Miriszlai Miklós képviselő-testületi tag
 12. Szabó József képviselő-testületi tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika megbízott jegyző
 2. Mikóné Kormos Erika műszaki irodavezető
 3. Dudás Lászlóné ellátási és szervezési csop.vez.
 4. Bakos Zsoltné gazdálkodási ügyintéző
 5. Valyon István VIK Füzesabony igazgató
 6. Szlama Mária könyvvizsgáló
 7. Hoór Kálmán főépítész
 8. Klein György
 9. Hartmann Györgyné VIK gazdálkodási irodavezető
 10. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések:   Képviselő-testületi ülés - 2008.10.01.
Határozatok:   icon 119 - 128 / 2008 (X.01.) (46.36 kB)
Rendeletek:   icon 26/2008 (X.01.) (698.88 kB)
icon 27/2008 (X.01.) (20.38 kB)

 

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának ...…/2008.(X.01.) rendeletére a 4/2008.(II.27.) költségvetési rendeletben foglalt költségvetési előirányzatok módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 26/2008 (X.01.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony, Vízház utca és környékére változtatási tilalom elrendelésére
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 27/2008 (X.01.) rendelete
 3. Javaslat a Városi Intézményi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 122/2008 (X.01.) határozata
 4. Javaslat maximális csoportlétszám átlépésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 123/2008 (X.01.) határozata
 5. Javaslat a VIK tervezett fenntartói intézkedések bevezetésének előkészítésére a 2009/2010. tanévre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 124/2008 (X.01.) határozata
 6. Javaslat Füzesabony Szabadság út 11. szám alatt kialakítandó felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők megvalósításának forrás módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 125/2008 (X.01.) határozata
 7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat állandó bizottságai összetételének felülvizsgálatára és megváltoztatására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 126/2008 (X.01.) határozata
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 126-2/2008 (X.01.) határozata
 8. Javaslat a TANKER'94 Kft. /Füzesabony, Rákóczi út 85./ tulajdonában lévő Füzesabony körforgalmi csomópontjában épülő üzemanyag-töltőállomás városi szennyvízhálózathoz történő csatlakozására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 127/2008 (X.01.) határozata
 9. Egyebek
  Javaslat Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesüléshez való csatlakozásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 128/2008 (X.01.) határozata

 

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató