logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2016. (...) önkormányzati rendeletére a gyermekek részére napközbeni ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló .../2016. (...) önkormányzati rendeletére
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat a közpénzek felhasználásáról és a közpénzekből nyújtott támogatás rendjéről szóló .../2016. (...) önkormányzati rendelet elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Településrendezési Terv módosításának (Móricz Zs. út 1. 2882/2 hrsz.) elfogadásához
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti alaptevékenységét tartalmazó függelékére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. tőkeemelésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-20155-00033 "Füzesabony Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése" megnevezésű projekthez kapcsolódó Felhatalmazó nyilatkozat elfogadására
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat Mentési pont kialakítására
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat alszámlák nyitására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a Szihalmi és Mezőtárkányi úton épített buszöblök tulajdonjogának rendezésére
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a Füzesabonyi Rászorultakért Alapítvány és a Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány induló tőkéjének átutalására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a FÜV Kft-vel kötendő feladat ellátási megállapodás elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat az MKSZ munkacsarnok építési programjában nevesített, Füzesabonyban megvalósuló fejlesztés támogatására
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde átdolgozott bölcsődei szakmai programjának elfogadására
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Beszámoló Füzesabony város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről, valamint a 2015. évben végrehajtott feladatokról
  Előadó: Papp Zsolt tű. alez
  Előterjesztés: írásban
 19. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2016.03.31. (7.44 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató