logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Laminé Antal Éva polgármester
 2. Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester
 3. Atkári Lajos képviselő-testületi tag
 4. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 5. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 6. Farkas István képviselő-testületi tag
 7. Gál Tibor képviselő-testületi tag
 8. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 9. Kotán György képviselő-testületi tag
 10. Miriszlai Miklós képviselő-testületi tag
 11. Szabó József képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Csepregi Gábor képviselő-testületi tag
 2. Eperjesi László képviselő-testületi tag
 3. Sipos Attila képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Kovács Csaba jegyző
 2. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 3. Mikóné Kormos Erika műszaki irodavezető
 4. Dr. Antal János ügyfélszolgálati és igazgatási irodavezető
 5. Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezető helyettes
 6. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Szlama Mária könyvvizsgáló

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések:   Képviselő-testületi ülés - 2008.11.04.
Határozatok:   icon 129 - 135 / 2008 (XI.04.) (83.96 kB)
Rendeletek:   -

 

 1. Javaslat a 182/2006.(XII.13.) gazdasági program módosításához és egységes szerkezetbe foglalásához
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 129/2008 (XI.04.) határozata
 2. Javaslat a Füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület pályázati önerejének forrásmódosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 130/2008 (XI.04.) határozata
 3. Javaslat a Füzesabony 1016 hrsz-ú Sport-telep kerítés, valamint a Füzesabony, Tábor úti járda felújításának forrás kiegészítésére
  A Sport pálya kerítés felújítási munkáinak forrás kiegészítésére vonatkozó határozati javaslatot a képviselő-testület név szerinti szavazással 8 igen szavazattal 3 nem szavazat mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 131/2008 (XI.04.) határozata
  A Füzesabony, Tábor úti járda felújításának forrás kiegészítésére vonatkozó határozati javaslatot a képviselő-testület név szerinti szavazással 8 igen szavazattal 3 nem szavazat mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 132/2008 (XI.04.) határozata
 4. Egyebek
  Javaslat a 81/2008.(VI.25.) határozat módosítására a Hatékonyságnövelő pályázat önerejére vonatkozóan
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 133/2008 (XI.04.) határozata
  Javaslat a kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatí intézményekben / TÁMOP-3.1.4/08/2 / című pályázaton való részvételre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 134/2008 (XI.04.) határozata
  Társulási megállapodás intézmény-fenntartó (mikro)társulás létrehozására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 135/2008 (XI.04.) határozata

 

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató