logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Laminé Antal Éva polgármester
 2. Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester
 3. Atkári Lajos képviselő-testületi tag
 4. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 5. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 6. Csepregi Gábor képviselő-testületi tag
 7. Eperjesi László képviselő-testületi tag
 8. Farkas István képviselő-testületi tag
 9. Gál Tibor képviselő-testületi tag
 10. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 11. Kotán György képviselő-testületi tag
 12. Miriszlai Miklós képviselő-testületi tag
 13. Sipos Attila képviselő-testületi tag
 14. Szabó József képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Kovács Csaba jegyző
 2. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 3. Mikóné Kormos Erika műszaki irodavezető
 4. Dr. Antal János ügyfélszolgálati és igazgatási irodavezető
 5. Dudás Lászlóné mb.gazdálkodási irodavezető
 6. Kocsis Zsuzsa adócsoport vezető
 7. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Szlama Mária könyvvizsgáló
 2. Dr. Pál Adrián r.őrnagy a Füzesabonyi Rendőrkapitányság részéről
 3. Valyon István VIK Füzesabony igazgató
 4. Dr. Tóth Éva Egészségügyi és Szociális Központ vezető
 5. Szeredi Andrásné Egészségügyi és Szociális Központ részéről
 6. Vasas László Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. vezető
 7. Malik István Heves Megyei Vízmű Zrt. műszaki vezérigazgató helyettes
 8. Nagy Csaba Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Füzesabony vezető
 9. Böszörményi János Globál-Sansz Kft. vezető
 10. Bánhegyi Tiborné Óvodák és Bölcsődék Ig. intézményegység vezető
 11. Nyeste Sándorné Idősek Klubja vezető
 12. Újváriné Kladiva Mária VIK Könyvtár részéről
 13. Klein György tervező

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések:   Képviselő-testületi ülés - 2008.11.26.
Határozatok:   icon 136 - 153 / 2008 (XI.26.) (271.42 kB)
Rendeletek:   icon 28/2008 (XI.26.) (612.06 kB)
icon 29/2008 (XI.26.) (22.45 kB)
icon 30/2008 (XI.26.) (520.92 kB)
A két ülés között végzett tevékenységről, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatókat a képviselő-testület tudomásul veszi.
 1. Füzesabony Város Önkormányzatának ...…/2008.(XI.26.) rendelete, a 4/2008.(II.27.) rendeletbe foglalt költségvetési előirányzatok háromnegyed éves teljesítéséről, háromnegyed éves beszámoló
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 13 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 28/2008 (XI.26.) rendelete
 2. Előterjesztés Füzesabony Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciójáról
  A költségvetési koncepciót a képviselő-testület 10 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 136/2008 (XI.26.) határozata
 3. Javaslat a 2009. évi vízdíj megállapítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 4 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 29/2008 (XI.26.) rendelete
 4. Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. Alapító Okiratának elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 137/2008 (XI.26.) határozata
 5. Városüzemeltetési csoport létszámcsökkentésére vonatkozó javaslat
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 138/2008 (XI.26.) határozata
 6. Füzesabony Város Rendezési Terv felülvizsgálat (Szerkezeti terv, Szabályozási Terv, HÉSZ) megtárgyalása
  Az 1. határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 139/2008 (XI.26.) határozata
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 12 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 30/2008 (XI.26.) rendelete
 7. Tájékoztató az Egészségügyi és Szociális Központ pénzügyi helyzetéről
  A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
 8. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő támogatására
  Az A./ határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 140/2008 (XI.26.) határozata
 9. Javaslat maximális osztálylétszám átlépésére
  Az A./ határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 141/2008 (XI.26.) határozata
 10. Javaslat a 2009. évi városi rendezvények lebonyolítására és költségeire, valamint a várossá válás 20 éves évfordulójának ünnepi programjára és költségeire
  Az A./ határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 142/2008 (XI.26.) határozata
 11. Javaslat a 2501 jelű út korszerűsítésével érintett becsatlakozó utak átvételére
  Az A./ határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 143/2008 (XI.26.) határozata
 12. Javaslat Füzesabony város önkormányzati tulajdonban lévő földrészleteinek árverésen történő haszonbérbe adására
  Az A./ határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 144/2008 (XI.26.) határozata
 13. Javaslat városszintű vagyonbiztosításra
  A b./ határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 145/2008 (XI.26.) határozata
 14. Tájékoztató Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalnál lefolytatott közszolgálati ellenőrzés tapasztalatairól
  A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.
 15. Tájékoztató a 2008. évi helyi adó bevételek teljesüléséről
  A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.
 16. Egyéb ügyek, indítványok
  Javaslat Globál-Sansz Kft. biztosíték feloldására
  A módosító javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 4 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 146/2008 (XI.26.) határozata
  Javaslat Együttműködési Megállapodásra
  A módosító javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 147/2008 (XI.26.) határozata
  Javaslat a 136/2007.(XI.28.) határozat módosítására

  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 148/2008 (XI.26.) határozata
  Javaslat az ÉMOR-TISZK Észak-magyarországi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz való csatlakozásra

  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 149/2008 (XI.26.) határozata
  Javaslat a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása tárgyában

  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 150/2008 (XI.26.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 151/2008 (XI.26.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 152/2008 (XI.26.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 153/2008 (XI.26.) határozata

 

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató