logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendeletére a 2016. évi költségvetési előirányzatról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Településrendezési Terv módosításának (586/11-15 hrsz.) elfogadására
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi gazdálkodásának féléves beszámolójáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztására
  Előadó: Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a Mentési pont kialakítására elkülönített saját forrás kiegészítésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Piaccsarnok bérleti jogának kiírására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat a Füzesabony, Templom út 16. sz. alatti ingatlan (1950 hrsz.) megvásárlására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás átalakítására tett intézkedéshez
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a 79/2016. (VI.23.) képviselő-testületi határozat módosítására
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat az M25 autóút Füzesabony területére eső szerviz útjainak önkormányzati kezelésbe vételére
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Füzesabony Zeneoktatásáért Alapítvány
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat támogatási kérelem elbírálására – Hunnia Rex Német Juhászkutya Egyesület Füzesabonyi Szervezete
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásra
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban való ösztöndíj támogatására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján)
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat Pro Urbe emlékérem adományozására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján)
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a Füzesabony, Templom út 3. sz. alatti ingatlanon lévő önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog engedményezésére
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. c) pontja alapján)
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat a Füzesabonyi Média Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak pótlására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján)
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2016.09.22. (5.94 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató