logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendeletére a 2016. évi költségvetési előirányzatairól
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendeletére a Füzesabonyban időszakosan üzemeltetett műjégpálya belépődíjainak és igénybe vehető szolgáltatási díjainak megállapítására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Településrendezési Terv módosításának ("Zöld város projekt") elfogadásához
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Füzesabony Város képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendeletére a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata képviselő-testületének a .../2016. (...) határozatára, a Helyi adóról szóló 17/2015. (XI.20.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testülete 2016. évi gazdálkodásának háromnegyed éves beszámolójáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. 2017. évi költségvetés tervezés elvi alapjai
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó intézkedések megtételére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt "Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása" című pályázati kiírásra, pályázat benyújtásra
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat önkormányzati ingatlan árverésen történő értékesítésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás átalakítására tett intézkedéshez
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Tájékoztató Füzesabony Város köztemetőinek állapotáról
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a Füzesabony, Rákóczi u. 5-7. sz. alatti ingatlan (volt MHSZ) vagyonátadási megállapodásában rögzített kötelezettségvállalás teljesítéséről
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat az Egészségügyi Szociális, Kulturális és Sportbizottság bizottsági segélykeretének átcsoportosítására
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján)
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján)
  Előadó:
  Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 19. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2016.11.17. (6.68 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató