logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... /2017.(...) önkormányzati rendeletére a 2017. évi költségvetésről
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat a Füzesabony Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014.(XI.10.) önkormányzati rendelet kiegészítésére
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat az Önkormányzati ASP szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz és a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat visszatérítendő támogatás folyósítására - Füzesabonyi VTS Nonprofit Kft.
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a FÜV Kft-vel kötendő feladat ellátási megállapodás elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a Rákóczi Szövetség 2017. évi beiratkozási programjának támogatására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a GÉNIUSZ Alapítvány megszüntetésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. A Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői pályázata
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Előterjesztés a 125/2015. (IX.24.) képviselő-testületi határozat módosítására - bérlakás eladására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Önálló képviselői indítvány
  Előadó: Tóthné Veres Noémi képviselő
  Előterjesztés: írásban
 14. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2017.02.15. (2.77 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató