logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(...) önkormányzati rendeletére a 2016. évi költségvetés gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. A/ Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészítésére
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
  B/ Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(...) önkormányzati rendeletére a településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök készítésével, felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(...) önkormányzati rendeletére a "Füzesabony legvirágosabb portája” cím alapításáról szóló 4/2009.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Előterjesztés Füzesabony Város Önkormányzata új beszerzési és közbeszerzési szabályzatának elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a Szabadság úti ’56-os emlékmű környezetének kialakításához anyagi forrás biztosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat pénzmaradvány átcsoportosításra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat megállapodás megkötésére a Füzesabony és térsége közműves ivóvíz ellátását biztosító víziközmű rendszerhez kapcsolódó képviseleti jogosultság megállapítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat megállapodás megkötésére a Füzesabony és térsége közműves szennyvízszolgáltatás ellátását biztosító víziközmű rendszerhez kapcsolódó képviseleti jogosultság megállapítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat az NHSZ Tisza Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Átfogó értékelés Füzesabony Város Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
  Előadó: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2016. évi beszámolójának elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a Média Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a FÜV Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. A Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői pályázata
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján)

  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2017.05.18. (13.61 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató