logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett tevékenységről
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester


Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(IV.29.) rendeletére, a 4/2008.(III.27.) rendeletébe foglalt költségvetési előirányzatok teljesítéséről /2008. évi beszámoló/
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(IV.29.) rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 6/2009.(II.24.) rendeletének módosítására /2005. évi pénzmaradvány/
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(IV.29.) rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 6/2009.(II.24.) rendeletének módosítására /2006. évi pénzmaradvány/
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(IV.29.) rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 6/2009.(II.24.) rendeletének módosítására /2007. évi pénzmaradvány/
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(IV.29.) rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 6/2009.(II.24.) rendeletének módosítására /2008. évi pénzmaradvány/
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(IV.29.) rendeletére, a vásárokról és a piacokról szóló rendelet módosítására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(IV.29.) rendeletére, az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
  Előadó: Kádas Imre ÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat intézményei alapító okiratainak módosítására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata 3/1991.(III.26.) rendelete (SZMSZ) a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjét szabályozó 2. sz. függelékének módosítására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok választott tagjainak, póttagjának kiegészítésére
  Előadó: Dr. Kovács Csaba jegyző
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a táborozást támogató pályázat kiírására
  Előadó: Farkas István MOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat önerő visszavonására
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat a Házasságkötő terem klimatizálására
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat zárolt álláshelyek feloldására
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat könyvvizsgálói feladatok pályázatának elbírálására
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatára
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat sportcsarnok felújítására vonatkozó pályázat benyújtására
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 20. Javaslat a mozi épület hasznosítására
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 21. Javaslat telepi temető út, parkoló építésére
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 22. Javaslat Füzesabony Városában az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei emlékére kopjafa elhelyezésére
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 23. Javaslat Füzesabonyi Ifjúsági és Szabadidőpark kialakítására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 24. Javaslat Füzesabony és Szihalom közötti kerékpárút létesítésére
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 25. Javaslat Füzesabony régi 33-as és a Kerecsendi út közötti földútjának rendbetételére
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 26. Javaslat a Római Katolikus Plébánia felújítási munkálatainak támogatására
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 27. Javaslat önkormányzati tulajdonú gépjármű elidegenítésére
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 28. Javaslat piaccsarnok felújítási munkálataihoz forrásigény megjelölésére
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 29. Javaslat a 2009/2010-es tanévben induló csoport- és osztály számok meghatározására, valamint a VIK tagintézmény-vezetők és helyettesek számának meghatározására
  Előadó: Farkas István MOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 30. Javaslat április 1-én indult közmunka programban résztvevő munkavállalók részére eszközigény biztosítására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 31. Javaslat Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. könyvvizsgáló megbízatása meghosszabbítására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
  / Zárt ülés /
 32. Javaslat a Füzesabony Városi Televíziózást Segítő Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsági tagjainak megbízatásának meghosszabbítására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
  / Zárt ülés /
 33. Javaslat a Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Kht. könyvvizsgáló megbízatása meghosszabbítására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
  / Zárt ülés /
 34. Beszámoló Füzesabony Város Polgármesteri Hivatal ügyintézési határidejére vonatkozóan
  Előadó: Dr. Kovács Csaba jegyző
  Előterjesztés: írásban
  / Zárt ülés /
 35. Beszámoló a FÜV Kft. 2008. évi munkájáról
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 36. Egyéb ügyek, indítványok

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2009.04.29. (8.22 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató