logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés előirányzatairól
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendeletére a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítésének megállapítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata 26/2004. (VII.29.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatára
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi gazdálkodásának háromnegyed éves beszámolójáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. 2018. évi költségvetés tervezés elvi alapjai
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Tájékoztató az Állami Számvevőszék figyelemfelhívó levelére tett intézkedések megvalósulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat EFOP3.9.2-16-2017-00012 pályázathoz alszámla nyitására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a Füzesabonyban időszakosan üzemeltetett műjégpálya belépődíjainak és igénybe vehető szolgáltatási díjainak megállapítására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (XI.30.) határozatára, a Helyi adóról szóló 17/2015. (XI.20.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Nyilatkozat pályázat benyújtásához
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a Füzesabony, Arany J. út 14. sz. alatti ingatlan vásárlására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat védőnői feladatok vállalkozási formában történő ellátásához kapcsolódó szándéknyilatkozat kiadására
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat Füzesabony Város Esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának elfogadására
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a Füzesabony Város Önkormányzat és a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal közötti 2018. évi munkamegosztásról és felelősségvállalásról szóló megállapodás megkötésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat az Egészségügyi Központtal kötendő 2018. évi munkamegosztásról és felelősségvállalásról szóló megállapodás megkötésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda és Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 20. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 21. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 22. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Füzesabony Város Önkormányzat között kötendő 2018. évi együttműködési megállapodásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 23. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 2018. évi munkamegosztásról és felelősségvállalásról szóló megállapodás megkötésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 24. Hozzájárulás a Füzesabonyi Kertbarát Kör Egyesület székhely bejegyzéséhez
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 25. Tájékoztató a 2017. évi adóbevételek teljesüléséről
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 26. Javaslat az Egészségügyi, Szociális, Kulturális és Sportbizottság bizottsági segélykeretének átcsoportosítására
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 27. A Füzesabonyi Egészségügyi Központ intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázatok elbírálása
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján, ha az érintett kéri)
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 28. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó:
  Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 29. Javaslat rendkívüli települési támogatás megítélésére
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)

  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 30. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2017.11.30. (5.71 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató