logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendeletére a 2017. évi költségvetési előirányzatairól
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata képviselő-testületének .../2018. (...) rendeletére a 2017. évi költségvetés gazdálkodásának zárszámadásáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendeletére (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. évi pénzmaradvány elszámolására)
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendeletére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2018. (...) önkormányzati rendeletére a gyermekek részére napközbeni ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat az Egészségügyi Központ alapító okiratának módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat pályázat benyújtására és az önerő meghatározására a Hétszínvirág Bölcsőde felújítására vonatozóan
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat Füzesabony, Vízház utca - Szihalom között tervezett kerékpárút Rendezési Terv módosítással kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről és a szakigazgatási véleményezési eljárás lezárásáról ("TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00003 Füzesabony - Szihalom között kerékpáros infrastruktúra építése" projekthez)
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Füzesabonyi Hétszínvirág Alapítvány
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Hunnia Rex Német Juhászkutya Egyesület
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat támogatási kérelem elbírálásra - Füzesabonyi Sport Club
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat az EFOP-1.8.20-17-2017-00004 számú az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén c. pályázathoz alszámla nyitására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat rendkívüli települési támogatás megítélésére
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó:
  Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2018.04.26. (8.39 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató