logo     

logo
 
"ÉPÍTS JÖVŐT! - Új esély program Füzesabony és térsége"
EFOP-3.9.2-16-2017-00012


Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt pályázaton 238.537.766 Ft-ot nyert el Füzesabony Város Önkormányzata.

A pályázat kedvezményezettjei az óvodások, iskolások, a humán szolgáltatásban dolgozók, valamint az idősek.

A 3 évre szóló projektben - Füzesabony Város Önkormányzata vezetése mellett - konzorciumi tagok Besenyőtelek, Dormánd, Mezőtárkány, Szihalom, valamint az érintett önkormányzatok szociális intézményei.

A projekt keretében lehetőség nyílik ösztöndíj program elindítására: 30 diák részesülhet 3 éven keresztül havi 5000 Ft ösztöndíjban. Füzesabony mellett ezt a lehetőséget megkapják a konzorciumi partnertelepülések is. Az erre való jogosultság szempontjai a pályázat keretében kidolgozásra kerültek.

Mindezek mellett lehetőség nyílik a humán közszolgáltatásban dolgozók képzésére, programok szervezésére, valamint táboroztatásra az oktatási, nevelési intézményekben.

A pályázat lehetőséget nyújt beruházásokra, eszközvásárlásra is: eszközöket, bútorokat, játékokat vásárolnak majd az óvodáknak, iskoláknak és a humán szférának, emellett pedig megújul a régi füzesabonyi mozi előtere.

Az elnyert pályázat által újabb közösségi teret tudnak létrehozni, ez által is szolgálva a fejlesztő, közösségépítő célokat.

 


A kedvezményezett neve Füzesabony Városi Önkormányzat
A projekt címe ÉPÍTS JÖVŐT! - Új esély program Füzesabony és térsége
A szerződött támogatás összege 238.537.766 Ft
A támogatás mértéke 100%
A projekt tartalmának bemutatása A projekt Füzesabony Város Önkormányzata vezetésével megalakult konzorciumban (Besenyőtelek, Dormánd, Mezőtárkány és Szihalom Önkormányzatai, Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás, Füzesabony-Dormánd Köznevelési Intézményfenntartó Mikrotársulás, Laskó-Rima-Menti Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Mikrotársulás) valósul meg.

Cél a közszolgáltatások minőségi fejlesztése,a helyi humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi szintjének fejlesztése,a közoktatásban részt vevő tanulók fejlesztése,a hátrányos helyzetű,kiemelten roma tanulók oktatási esélyteremtése. Közvetlen célcsoportja a konzorciumi települések működési területén él a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. Közvetett célcsoport:a társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében a projekt hatóterületén élő teljes lakosság.
A projekt tervezett befejezési dátuma 2020.11.30.
A projekt azonosító száma EFOP-3.9.2-16-2017-00012
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató