logo     

logo
 
"Építsünk együtt jövőt! - Közösségerősítés Füzesabony térségében"
EFOP 1.5.3-16-2017-00051 – 489.624.424.-Ft támogatás

 

499.652.551.-FT TÁMOGATÁST NYERT FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ EFOP-1.5.3 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSON A HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN JELENTKEZŐ SZAKEMBERHIÁNY ENYHÍTÉSÉRE, HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOK FOGLALKOZTATHATÓSÁGRA VALÓ FELKÉSZÍTÉSÉRE, A VIDÉK MEGTARTÓ KÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSÉRE.

A pályázatot Füzesabony Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, Besenyőtelek, Dormánd, Egerfarmos, Mezőszemere, Mezőtárkány, Szihalom községek önkormányzataival, a Tisza-Mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulásával, valamint a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központtal, mint konzorciumi partnerekkel együttműködve valósítja meg.

A rendelkezésre álló támogatásból az alábbi tevékenységek valósulhatnak meg:

Jó minőségű közszolgáltatások (szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi felzárkózást támogató kulturális) biztosítása érdekében a közszolgáltatások emberi kapacitásának fejlesztése valósul meg. Ennek érdekében a humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, szakemberhiány, szaktudás-hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása történik. A hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítése, lehetővé téve foglalkoztathatóságuk későbbi fejlesztését és majdan munkaerő-piaci részvételüket. Ennek érdekében fejlesztési tevékenységeket, kompetencia felmérést, munkaszocializáció megszerzését elősegítő képzéseket tartalmaz a program. A célzott lépések közé tartozik az önálló életvitelre képessé tevő programok, és az álláskeresésre felkészítő tanácsadások biztosítása. A társadalmi együttműködés erősítés elősegítése a társadalmi aktivitás fokozásával, a közösségek megerősítésével, hátrányos megkülönböztetés mérséklésével és szemléletformáló programokkal, a családok társadalmon belüli szerepének erősítésével valósul meg. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése, mentorrendszer kiépítése szintén részét képezik a projektnek. Önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra képes helyi és térségi közösségek kialakításának elősegítése. A kulturális és közösségi élet kiterjesztését és fejlesztését a projekt további közösségfejlesztéssel, a közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programokon keresztül, továbbá közösségszervezők alkalmazása által segíti elő. A fiatalok megszólítása a közösségi terekben a korosztályi érdeklődésnek megfelelő, tartalmas programok elérhetővé tételével, illetve az őket érintő képzési, tanulási, ösztöndíj, továbbá a foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó lehetőségekről való tájékoztatás biztosításával történik. Prioritás a lakosság egészségtudatosságának növelése és az egészség fejlesztése, továbbá az ellátórendszer prevenciós funkcióinak fokozása. Az egyes egészségügyi kockázatok megelőzése céljából a közösség egésze számára egészségkultúra fejlesztését célzó, életmódváltást támogató programok szervezésére, illetve az ehhez kapcsolódó helyi kommunikáció szervezésére is kiterjed a projekt.


A kedvezményezett neve Füzesabony Városi Önkormányzat
A projekt címe Építsünk együtt jövőt! - Közösségerősítés Füzesabony térségében
A szerződött támogatás összege 489.624.424 Ft
A támogatás mértéke 100%
A projekt tartalmának bemutatása

Az "Építsünk együtt jövőt! - Közösségerősítés Füzesabony térségében" c. projekt keretében megalakult konzorcium tagjai a következő szervezetek: Füzesabony Városi Önkormányzat, besenyőtelek Község önkormányzata, Dormánd Község Önkormányzata, Egerfarmos Község önkormányzata, Mezőszemere Község Önkormányzata, Mezőtárkány Község önkormányzata, Szihalom község Önkormányzata, Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikro-térségi Társulása (Poroszló, Sarud és Újlőrincfalva települések) és Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ. A projekt elsődleges célja a közszolgáltatások minőségi fejlesztése és a hozzáférhetőségének a javítása. A konzorcium tagjai hozzájárulnak a társadalmi felzárkózás folyamatához és a területi különbségek csökkentéséhez. A projekt megvalósulásának időtartama: 2018. január 1. - 2020. december 31., 36 hónap.

Füzesabony Város Önkormányzata: Mint a konzorcium vezetője ő biztosítja a projektmenedzsmentet, a szakmai vezetést, a projekt előkészítés, közbeszerzést, könyvvizsgálatot, a kötelező nyilvánosság elemeinek a megvalósítását, s ehhez kapcsolódóan marketing költségek felhasználását is. Az Önkormányzat tulajdonában lévő épület átalakítása is megtörténik, ahol a munkavállalóknak iroda és workshopokhoz, képzésekhez terem kialakítása is megtörténik. Az eszközbeszerzés a foglalkoztatáshoz és az infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódik. Foglalkoztatás: közösségszervező, közművelődési referens, nemzetiségi referensek foglalkoztatása valósul meg. Itt valósul meg Szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv kidolgozása és a szervezetfejlesztési tevékenységek megvalósítása is. közösségfejlesztési elemként megjelenik a "Legyen Tánc" közösségi fesztivál és a családi közösségi nap is.

A projekt tervezett befejezési dátuma 2021.05.01.
A projekt azonosító száma EFOP-1.5.3-16-2017-00051
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató