logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Nem képviselő bizottsági tag megválasztása (ESzKSB), eskütétele
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. Füzesabony Város Önkormányzata képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetési előirányzatairól
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Tájékoztató a 2017. évi konszolidált beszámolóról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testülete 2018. évi gazdálkodásának féléves beszámolójáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a Füzesabony, Egyetértés utca 3. alatti ingatlan társasházak magánerős felújításához nyerhető önkormányzati támogatására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a Füzesabony, Széchenyi István út 6. alatti ingatlan társasházak magánerős felújításához nyerhető önkormányzati támogatására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat állami tulajdonú közút ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a Füzesabonyi Polgárőr Egyesület részére helyiségbérlet biztosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Füzesabonyi Polgárőr Egyesület
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Forrás D.C. Egyesület
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Füzesabony Zeneoktatásért Alapítvány
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Hunnia Rex Német Juhászkutya Egyesület
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a FÜV Kft. ügyvezetőjének megbízására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat "Életpálya ösztönzés Füzesabonyban" EFOP-1.2.11-16-2017-00048 számú program keretein belül meghirdetett pályázat elbírálására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat Pro Urbe emlékérem adományozására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó:
  Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők további ösztöndíj támogatására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján)
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2018.09.27. (5.55 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató