logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony - Szihalom közötti kerékpárúthoz kapcsolódó Település Rendezési Terv módosítás elfogadásáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztésért Közhasznú Egyesület által kiírt Társadalmi beilleszkedést elősegítő, értéktudatos és befogadó helyi társadalom megteremtése "VP6-19.2.1-86-5-17" c. felhívás pályázatának benyújtására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat az "Életpálya ösztönzés Füzesabonyban EFOP-1.2.11-16-2017-00048" számú program keretein belül megvalósítandó, az ifjúság helyben tartására vonatkozó Cselekvési terv előterjesztésére
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok Tehetséggondozó Alapból történő támogatási pályázatának elbírálására
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat "Életpálya ösztönzés Füzesabonyban EFOP-1.2.11-16-2017-00048" számú program keretein belül meghirdetett pályázat elbírálására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2018.10.25. (6.16 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató