logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... / 2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetési előirányzatairól
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat a Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... / 2018. (...) önkormányzati rendeletére a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítésének megállapítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a ... / 2018. (XI.29.) határozatára, a Helyi adóról szóló 17/2015. (XI.20.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. 2019. évi költségvetés tervezés elvi alapjai
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a Füzesabony, Széchenyi út 23., Turul út 2. és a Rákóczi út 47. számú ingatlanok társasházzá történő nyilvánítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat az e-Mobi Elektromobilitás Kft-vel történő megállapodás aláírására, elektromos töltőállomás létesítése céljából
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda megszüntető okiratára, valamint a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a Füzesabony Város Önkormányzat és a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal közötti 2019. évi munkamegosztásról és felelősségvállalásról szóló megállapodás megkötésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal és a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal és a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal és a Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal és a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat az Egészségügyi Központtal kötendő 2019. évi munkamegosztásról és felelősségvállalásról szóló megállapodás megkötésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Füzesabony Város Önkormányzat között kötendő 2019. évi együttműködési megállapodásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 20. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 2019. évi munkamegosztásról és felelősségvállalásról szóló megállapodás megkötésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 21. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Forrás D.C. Egyesület
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 22. Javaslat jégpálya üzemeltetési szerződés jóváhagyására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 23. Javaslat az Egészségügyi, Szociális, Kulturális- és Sport Bizottság bizottsági segélykertének átcsoportosítására
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 24. Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 25. Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi gazdálkodásának háromnegyed éves beszámolójáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 26. Tájékoztató folyamatban lévő beruházásokról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 27. Tájékoztató a 2018. évi adóbevételek teljesüléséről
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 28. Beszámoló a temető üzemeltetési közszolgáltatási szerződés teljesítéséről
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 29. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 30. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 31. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2018.11.29. (6.82 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató