logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Laminé Antal Éva polgármester
 2. Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester
 3. Atkári Lajos képviselő-testületi tag
 4. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 5. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 6. Csepregi Gábor képviselő-testületi tag
 7. Eperjesi László képviselő-testületi tag
 8. Farkas István képviselő-testületi tag
 9. Gál Tibor képviselő-testületi tag
 10. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 11. Kotán György képviselő-testületi tag
 12. Miriszlai Miklós képviselő-testületi tag
 13. Sipos Attila képviselő-testületi tag
 14. Szabó József képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Kovács Csaba jegyző
 2. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 3. Mikóné Kormos Erika műszaki irodavezető
 4. Dr. Antal János ügyfélszolgálati és igazgatási irodavezető
 5. Dudás Lászlóné mb. gazdálkodási irodavezető
 6. Kocsis Zsuzsa adócsoport vezető
 7. Dr. Bocsi Józsefné ügyintéző
 8. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Szlama Mária könyvvizsgáló
 2. Dr. Kohári Péter a Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetője
 3. Hartmann Györgyné VIK Füzesabony Gazd. Ir. vezető
 4. Tógyer Nándor
 5. SODEXO Mo. Kft. regionális igazgatója
 6. Károlyiné Szajlai Katalin SODEXO Mo. Kft. részéről
 7. Dobrai Erzsébet SODEXO Mo. Kft. részéről

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések:   Képviselő-testületi ülés - 2009.01.28.
Határozatok:   icon 4 - 19 / 2009 (I.28.) (38.01 kB)
Rendeletek:   icon 1/2009 (I.28.) (15.37 kB)
icon 2/2009 (I.28.) (23.82 kB)
icon 3/2009 (I.28.) (16.61 kB)
icon 4/2009 (I.28.) (39.07 kB)
A két ülés között végzett tevékenységről, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatókat a képviselő-testület tudomásul veszi.
 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(I.28.) rendeletére, az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló 33/2008.(XII.17.) rendelet módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 1/2009 (I.28.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(I.28.) rendeletére, a gyermekek napközbeni ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 11 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 2/2009 (I.28.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(I.28.) rendeletére, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 26/2006.(VII.20.) rendelet 1.sz. mellékletének módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 3/2009 (I.28.) rendelete
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának …/2009.(I.28.) rendeletére „Füzesabony legvirágosabb portája” cím alapításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 4/2009 (I.28.) rendelete
 5. Javaslat közösségi úszómedence építésére
  A képviselő-testület a név szerinti szavazásra vonatkozó javaslatot 11 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 4/2009 (I.28.) határozata

  A képviselő-testület a módosító javaslatot - a mai ülésen ne hozzon a képviselő-testület döntést, a következő ülésre hozzák vissza az előterjesztést - név szerinti szavazással 5 igen szavazattal 5 nem szavazattal 4 tartózkodás mellett elutasította.
  Laminé Antal Éva nem   Farkas István igen
  Dr. Bartos Lászlóné nem
    Gál Tibor tartózkodás
  Atkári Lajos nem
    Kádas Imre tartózkodás
  Balsai Tamás igen
    Kotán György tartózkodás
  Bíró Imre igen
    Miriszlai Miklós nem
  Csepregi Gábor tartózkodás
    Sipos Attila igen
  Eperjesi László igen
    Szabó József nem

  A képviselő-testület a közösségi úszómedence építésére vonatkozó határozati javaslatot név szerinti szavazással 9 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 5/2009 (I.28.) határozata
  Laminé Antal Éva igen   Farkas István tartózkodás
  Dr. Bartos Lászlóné igen
    Gál Tibor igen
  Atkári Lajos igen
    Kádas Imre igen
  Balsai Tamás tartózkodás   Kotán György igen
  Bíró Imre tartózkodás   Miriszlai Miklós igen
  Csepregi Gábor igen
    Sipos Attila tartózkodás
  Eperjesi László tartózkodás   Szabó József igen
 6. Javaslat a Közoktatási Esélyegyenlőségi terv elfogadására
  Az A./ határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 6/2009 (I.28.) határozata
 7. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő pályázat kiírására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 7/2009 (I.28.) határozata
 8. Javaslat a Közoktatási Intézkedési Terv 2008-2013 elfogadására
  Az A./ határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 8/2009 (I.28.) határozata
 9. Javaslat Füzesabony Városában buszmegálló helyek létesítésére és buszvárók építésére
  Az A./ határozati javaslatot a képviselő-testület név szerinti szavazással 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 9/2009 (I.28.) határozata
  Laminé Antal Éva igen   Farkas István igen
  Dr. Bartos Lászlóné igen
    Gál Tibor igen
  Atkári Lajos igen
    Kádas Imre igen
  Balsai Tamás igen   Kotán György igen
  Bíró Imre igen   Miriszlai Miklós igen
  Csepregi Gábor igen
    Sipos Attila igen
  Eperjesi László igen   Szabó József igen
 10. Javaslat a 2501 jelű (M3 autópálya és Eger közötti) út korszerűsítésével érintett becsatlakozó utak önkormányzati átvételének újbóli megtárgyalására
  Az A./ határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 10/2009 (I.28.) határozata
 11. Javaslat „Települési lakókörnyezet, arculat javítása” pályázati kiírás keretében Füzesabony fásítás önerejének biztosítására
  Az A./ határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 11/2009 (I.28.) határozata
 12. Javaslat önkormányzatok közterületi térfigyelő rendszerek telepítésének pályázatra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 8 tartózkodás mellet elutasította.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 12/2009 (I.28.) határozata
 13. Javaslat a Széchenyi István Általános Iskola tornaterem tető felújítására
  A határozati javaslat módosított B./ változatát a képviselő-testület név szerinti szavazással 13 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 13/2009 (I.28.) határozata
  Laminé Antal Éva igen   Farkas István igen
  Dr. Bartos Lászlóné igen
    Gál Tibor igen
  Atkári Lajos igen
    Kádas Imre igen
  Balsai Tamás igen   Kotán György igen
  Bíró Imre tartózkodás   Miriszlai Miklós igen
  Csepregi Gábor igen
    Sipos Attila igen
  Eperjesi László igen   Szabó József igen
 14. Javaslat a Remenyik Zsigmond Gimnázium homlokzati energetikai felújítására
  A képviselő-testület a határozati javaslatot név szerinti szavazással 11 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 14/2009 (I.28.) határozata
  Laminé Antal Éva igen   Farkas István igen
  Dr. Bartos Lászlóné igen
    Gál Tibor igen
  Atkári Lajos igen
    Kádas Imre tartózkodás
  Balsai Tamás tartózkodás   Kotán György igen
  Bíró Imre tartózkodás   Miriszlai Miklós igen
  Csepregi Gábor igen
    Sipos Attila igen
  Eperjesi László igen   Szabó József igen
 15. Javaslat a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termének ablak cseréjére
  A képviselő-testület a határozati javaslatot név szerinti szavazással 12 igen szavazattal 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 15/2009 (I.28.) határozata
  Laminé Antal Éva igen   Farkas István igen
  Dr. Bartos Lászlóné igen
    Gál Tibor igen
  Atkári Lajos igen
    Kádas Imre igen
  Balsai Tamás nem   Kotán György igen
  Bíró Imre tartózkodás   Miriszlai Miklós igen
  Csepregi Gábor igen
    Sipos Attila igen
  Eperjesi László igen   Szabó József igen
   
  Az ülésről távozik Atkári Lajos önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 13 fő.
   
 16. Javaslat a Zrínyi út 21. szám alatti épület napközi otthonos konyhai épületrész hasznosítására
  A képviselő-testület a határozati javaslatot név szerinti szavazással 11 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 16/2009 (I.28.) határozata
  Laminé Antal Éva igen   Farkas István igen
  Dr. Bartos Lászlóné igen
    Gál Tibor igen
  Atkári Lajos     Kádas Imre igen
  Balsai Tamás tartózkodás   Kotán György igen
  Bíró Imre tartózkodás   Miriszlai Miklós igen
  Csepregi Gábor igen
    Sipos Attila igen
  Eperjesi László igen   Szabó József igen
 17. Javaslat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közötti megállapodásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal 1 nem szavazattal elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 17/2009 (I.28.) határozata
 18. Javaslat az Egészségügyi és Szociális Központ és a Polgármesteri Hivatal közötti megállapodásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 18/2009 (I.28.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 19/2009 (I.28.) határozata
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató