logo     

logo
 
"Lépj egyet előre!" Szociális célú városrehabilitációs programok
TOP-5.2.1.-16-HE1-2017-00001

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Füzesabony Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-5.2.1.-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok felhívására. A projektet a támogató szervezet elbírálta és a TOP-5.2.1.-16-HE1-2017-00001 kódszámú pályázat 94.000.000 Ft támogatásban részesült.

Füzesabony településen a szegregátumban élők élethelyzetének javítására, a szegregátum környezetének infrastruktúrális állapotának és ott élők szolgáltatásokhoz való hozzájutásának fejlesztésére égető szükség van.

A projekt célja a lakhatási és társadalmi marginalizáció preventív eszközökkel történő megszüntetése, újratermelődésének megakadályozása, a társadalmi esélyek megteremtése. A projekt 4 éve során a jelenleg meglévő társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közösségfejlesztő programok valósulhatnak meg, amelyek a helyi közösségi kohézió erősítését szolgálják.

A tevékenységek eredményeként javulnak a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei, nagyobb eséllyel kapcsolódhatnak be a város „vérkeringésébe”. A közvetlen célcsoport számára elérhetővé válnak a településen működő humán közszolgáltatások, továbbá a társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást célzó szolgáltatások, valamint család- és gyermekjóléti szolgáltatás, életvezetési tanácsadás is. A beavatkozások öt nagy tématerületre oszthatók: szociális, oktatási, egészségügyi, közösségi és foglalkoztatási beavatkozási területre.

A projektben Füzesabony Város Önkormányzata mellett Konzorciumi partnerként vesz részt a Szociális Központ, valamint az Egészségügyi Központ is.

2019. január 22-én Füzesabony Város Önkormányzata lakossági fórumot tartott, és a program kapcsán Támogató Csoport is alakult. A Támogató Csoport elsődleges célja, hogy a szociális célú településrehabilitáció szociális céljainak megvalósulásához hozzájáruljon és biztosítsa a megvalósítást.

Az eseményen a városi televízió munkatársai is jelen voltak, a program kapcsán készített anyag az alábbi linken tekinthető meg: www.youtube.com/watch?v=ksikwMuMFUw


A kedvezményezett neve Füzesabony Városi Önkormányzat
A projekt címe "Lépj egyet előre!" Szociális célú városrehabilitációs programok
A szerződött támogatás összege 163.095.926 Ft
Összköltség 163.095.926 Ft
A projekt tartalmának bemutatása Füzesabony településen a szegregátumban élők élethelyzetének javítására, a szegregátum környezetének infrastruktúrális állapotának és ott élők szolgáltatásokhoz való hozzájutásának fejlesztésére égető szükség van. A projekt célja a lakhatási és társadalmi marginalizáció preventív eszközökkel történő megszüntetése, újratermelődésének megakadályozása, a társadalmi esélyek megteremtése.
A pályázati célok megvalósulása során a tevékenységek eredményeként javulnak a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei, nagyobb eséllyel kapcsolódhatnak be a város „vérkeringésébe”. A közvetlen célcsoport számára elérhetővé válnak a településen működő humán közszolgáltatások, továbbá a társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, család- és gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást is.
A közösségi terek létrehozása, a különböző szolgáltatásoknak, programoknak helyt adó közösségi terek nyitott „kapuként” funkcionálhatnak. A jelenleg meglévő társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közösségfejlesztő programok valósulhatnak meg, amely a helyi közösségi kohézió erősítését szolgálja.
A pályázat a szegregátumban élők, hátrányos helyzetűek iskolai lemorzsolódásának csökkentését, továbbtanulási esélyeinek növelését, a felnőtt lakosok foglalkozási elhelyezkedését is célozza. A beavatkozások (oktatási tevékenység, szakma-szerzési lehetőség, egyéni képességeket fejlesztő tréningek) stabil alapot teremtenek az iskolai életpálya és a foglalkoztatás megteremtésében, az elhelyezkedési esélyek növelésében valamint hozzájárulnak az életminőség, az egészségi állapot javulásához, a szülők nevelési képességeinek fejlődéséhez. 
A projektben Füzesabony Város Önkormányzata mellett Konzorciumi partnerként vesz részt a Szociális Központ, valamint az Egészségügyi Központ is. A későbbiekben az érintett szervezetek bevonásával Támogató Csoportot is létrehozunk. 
A projekt 48 hónapjára a legtöbb tevékenységet folyamatos, ill. rendszeres jelleggel terveztük. A szükséges humán-erőforrás biztosítása mellett a programok megvalósításához tárgyi eszközök beszerzése, valamint szakértői szolgáltatások igénybevétele is tervezésre került.
Szakmai tartalom: 
- Közösségi színtér kialakítása a szegregátumhoz közeli területen, ahol többek között mosókonyha kerül kialakításra, amellyel javíthatóak a szegregátum lakosainak higiéniai körülményei, életmód-tanácsadásra és egyéb programokra (pl.kézműves foglalkozások, háztartási ismeretek klub, stb.) is alkalmas helyszín és mentor elérhetősége biztosítottá válik
- Közösségi kert kialakítása és működtetése
    - Nyári gyermekfelügyelet/ felzárkóztatás / játszóház
    - Jogi tanácsadás
    - Lakossági fórumok
    - szakmai konferencia, szakmai tréningek, szupervízió és érzékenyítés
- Felnőtt továbbképzések (Targonca és nehézgépkezelői OKJ képzés, kisgépkezelő, háztartási ismeretek, kertészeti ismeretek, gyermekgondozási ismeretek) Roma / Lovári nyelv oktatása), tréningek lebonyolítása a célcsoport tagjai részére (pl. konfliktuskezelés, álláskeresési technikák, életúttervezés, pályaorientáció, stb.)
- Szakmai tréningek tartása (szupervízió, esetmegbeszélések, érzékenyítés) az érintett szakemberek részére
Közösséget erősítő programok:
    - Családi Napok 
    - Sport Napok 
    - Film Klub
    - Hulladékgyűjtési akció
Folyamatos szociális munka biztosításának érdekében: 
a közösségi programok lebonyolításában, az egyéni és család-szintű foglalkozások előkészítésében és lebonyolításába szakmai segítséget nyújt az 1 fő szociális munkás és az adminisztrációban segítséget nyújtó 1 fő szociális asszisztens, akiket a Konzorciumi partner – a szociális központ fog foglalkoztatni. A munkatársak a szociális munka eszközeivel segítik a pályázatba bevont családok szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférését, életvezetési tanácsokat adnak, működtetik a kialakított Szociális Információs Pontot. Segítik továbbá az akcióterületen élők életminőségének javítását, felkészítik az érintett lakosságot az pályázati infrastrukturális változásokra. 
Az egészségfejlesztés területén szemléletformáló céllal prevenciós előadások megszervezését tervezi a másik Konzorciumi Partner több témában különféle egészségügyi szakemberek bevonásával. 
    - Dohányzás leszokást támogató előadás
    - Alkohol, drog leszokást támogató előadás
    - Diabetes előadás, Szív –és érrendszeri előadás
    - Életeseményekhez kapcsolódóan krízishelyzetbe kerülő emberek azonosítása, támogató csoportfoglalkozás
    - Az öngyilkosság megelőzés, pszichiátriai(depressziós)kórállapotok korai azonosítása,támogató csoportfoglalkozás
    - Szülői készségek fejlesztése, pszichopedagógiai előadások
    - Csecsemő gondozás
    - Családtervezési tanácsadás
+Szűrések
A projekt hatékony megvalósulását támogatja a tervezett eszközbeszerzések, ill. a kommunikációs és anyag-költségek, valamint a rezsiköltségek támogatása is. 
A projekt megvalósításának kezdete 2018.09.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma 2023.12.31.
A projekt azonosító száma TOP-5.2.1-16-HE1-2017-00001

 
Friss hírekét, információkért kérjük kövesse Facebook oldalunkat!

logo


 
 
 
2019.01.22. Lakossági Fórum és Irányító Csoport alakuló ülés

2019.03.07. és 2019.03.14. Kisgépkezelő képzés

2019.03.26. Roma / lovári nyelv oktatása

2019.03.28. Akcióterületen élők érzékenyítése és a befogadás erősítése

2019.04.11. Csecsemő- és kisgyermek gondozás

2019.04.11. Konfliktus kezelés

2019.05.01. Családi nap

2019.05.23. Szupervízió

2019.07.25. Kertészeti ismeretek, gyümölcstartósítás

2019.08.15. Álláskeresési technikák, értékfeltárás, háztartási ismeretek

2019.08.19. Kézműves foglalkozás

2019.09.12. Életút tervezés, kommunikációs technikák

2019.10.01 - 2020.01.31. Építő és anyagmozgató gép kezelője OKJ képzés

2019.10.10. és 2019.12.11. Protokoll

2019.10.17. Pálya orientáció

2019.11.20. Szupervízió

2019.11.21. Kompetencia fejlesztés

2019.12.10. Kommunikációs technikák

2020.07.16. Konfliktuskezelés tréning

2020.07.16. Roma/lovári nyelv oktatása

2020.07.23. Életút tervezés

2020.07.23. Értékfeltárás

2020.07.30. Pályaorientáció

2020.08.06. Álláskeresési technikák

2020.08.06. Kompetencia- és készségfejlesztés

2020.08.13. Háztartási ismeretek

2020.08.13. Kertészeti ismeretek, gyümölcs tartósítás

2020.08.13. Lakossági fórum

2020.08.20. Kézműves foglalkozás

2020.08.27. Csecsemő- és kisgyermek gondozás

2020.08.27. Protokoll

2021.07.07. Sportnap

2021.08.21. Kézműves foglalkozás

2021.08.21. Neurofeedback bemutató és állapotfelmérés

2021.augusztus-2021.október Szupervízió

2021.december-2022.május Lakossági fórumok

2022.április-május Képzések
Április, május hónapokban tovább folytatódott/folytatódik a prevenciós célú előadássorozat és szűrőprogram az Egészségügyi Központ szakembereinek bevonásával a szegregátumban, akcióterületen élő érdeklődők számára.

2022.05.02. Hulladékgyűjtési akció

2022.június-augusztus Filmklub - 2022
A nyári hónapokban a szabadidő hasznos eltöltésére kínált lehetőséget a filmklub gyermekek számára.

2022. június-november Egészségügyi Központ programsorozata folytatódott

2022.június-november Lakossági fórumsorozat

2022.08.20. Családi nap, kézműves foglalkozás

2022.08.22. és 2022.12.12. Hulladékgyűjtési akció

2023.08.18. Majka nagykoncert


2023.08.19. Családi nap, kézműves foglalkozás 

2023.08.20. Államalapítás ünnepe


2023. november Képzések, trénigek megtartása a szegregátumban, akció területen élő érdeklődők számára
Ezek a képzések a következők voltak: álláskeresési technikák, konfliktuskezelés, tanulási stratégiák, pályaorientáció.

2023. november Szociális szakemberek továbbképzése, trénigezése folytatódott
Sor került "Team szupervízióra", illetve "Tolerancia és elfogadás" érzékenyítő tréningre.

2023. november Sportnap
Az akcióterületen belül található Széchenyi István Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos tanulóinak sportnapot rendeztünk.

2023.12.15. Sajtóközlemény


Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató