logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Laminé Antal Éva polgármester
 2. Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester
 3. Atkári Lajos képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Eperjesi László képviselő-testületi tag
 6. Farkas István képviselő-testületi tag
 7. Gál Tibor képviselő-testületi tag
 8. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 9. Kotán György képviselő-testületi tag
 10. Miriszlai Miklós képviselő-testületi tag
 11. Sipos Attila képviselő-testületi tag
 12. Szabó József képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 2. Csepregi Gábor képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Kovács Csaba jegyző
 2. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 3. Mikóné Kormos Erika műszaki irodavezető
 4. Dr. Antal János jogi és igazgatási irodavezető
 5. Dudás Lászlóné mb. gazdálkodási irodavezető
 6. Kocsis Zsuzsa adócsoport vezető
 7. Bakos Zsoltné ügyintéző
 8. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Szlama Mária könyvvizsgáló
 2. Dr. Kohári Péter a Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetője
 3. Hartmann Györgyné VIK Füzesabony Gazd. Ir. vezető
 4. Valyon István VIK Füzesabony igazgató
 5. Vasas László Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. vezető

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések:   Képviselő-testületi ülés - 2009.02.11.
Határozatok:   icon 20 - 24 / 2009 (II.11.) (41.59 kB)
Rendeletek:   icon 5/2009 (II.11.) (39.33 kB)


A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatókat a képviselő-testület tudomásul veszi.

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(...) rendeletére, az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről /1. forduló/
  A bizottságok által megfogalmazott módosító javaslatokkal a rendelet tervezetet a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 20/2009 (II.11.) határozata
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának …/2009.(II.11.) rendeletére „Füzesabony Ünnepi Fényei” cím alapításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 5/2009 (II.11.) rendelete
   
  Az ülésre megérkezik Bíró Imre önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 12 fő.
   
 3. Javaslat számlavezető pénzintézet ajánlatának elbírálására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 21/2009 (II.11.) határozata
 4. Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft-hez csoportosítandó feladatok meghatározására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 22/2009 (II.11.) határozata
 5. Egyéb ügyek, indítványok
  Javaslat fejlesztési alap szabad pénzeszközeinek átmeneti befektetésére

  A határozati javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 23/2009 (II.11.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 24/2009 (II.11.) határozata

 

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató