logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2019. (...) önkormányzati rendeletére a gyermekek részére napközbeni ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendeletére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat üzleti vagyonkörbe tartozó önkormányzati ingatlan értékesítésére a Füzesabony, 2592/17 hrsz., 2592/20 hrsz., 1747/6 hrsz. vonatkozásában
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat önkormányzati ingatlanok árverésen történő értékesítésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának Füzesabony Város Önkormányzata részére történő ingyenes átruházására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat önerő biztosítására - élőfüves nagypálya felújításához
  Előadó: Molnár Richárd alpolgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Füzesabonyi Kertbarát Kör Egyesület
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Füzesabony Zeneoktatásért Alapítvány
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Helyi Szervezete
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok Tehetséggondozó Alapból történő támogatási pályázatának elbírálására
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. A Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház 2018. évi beszámolója és 2019. évi munkaterve
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a FÜV Kft. ügyvezetőjének megbízására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat kétoldalú megállapodás jóváhagyására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó:
  dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat "Életpálya ösztönzés Füzesabonyban" EFOP-1.2.11-16-2017-00048 számú program keretein belül meghirdetett pályázat elbírálására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 15. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2019.03.28. (1.5 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató