logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Laminé Antal Éva polgármester
 2. Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester
 3. Atkári Lajos képviselő-testületi tag
 4. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 5. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 6. Csepregi Gábor képviselő-testületi tag
 7. Eperjesi László képviselő-testületi tag
 8. Farkas István képviselő-testületi tag
 9. Gál Tibor képviselő-testületi tag
 10. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 11. Kotán György képviselő-testületi tag
 12. Miriszlai Miklós képviselő-testületi tag
 13. Szabó József képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Sipos Attila képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Kovács Csaba jegyző
 2. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 3. Dudás Lászlóné mb. gazdálkodási irodavezető
 4. Dr. Poczok Szabolcs ügyintéző
 5. Hoór Kálmán főépítész
 6. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések:   Képviselő-testületi ülés - 2009.03.31.
Határozatok:   icon 54 - 56 / 2009 (III.31.) (19.02 kB)
Rendeletek:   -
 1. Füzesabony Városközpont megvalósítási javaslata
  A képviselő-testület a név szerinti szavazásra vonatkozó javaslatot 12 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 54/2009 (III.31.) határozata

  A képviselő-testület Füzesabony Városközpont megvalósítására vonatkozó határozati javaslatot név szerinti szavazással 9 igen szavazattal 3 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 55/2009 (III.31.) határozata
  Laminé Antal Éva igen   Farkas István igen
  Dr. Bartos Lászlóné igen
    Gál Tibor igen
  Atkári Lajos igen
    Kádas Imre nem
  Balsai Tamás nem   Kotán György igen
  Bíró Imre nem   Miriszlai Miklós igen
  Csepregi Gábor igen
    Sipos Attila  
  Eperjesi László tartózkodás   Szabó József igen
 2. Javaslat Füzesabony Város Középtávú Testnevelési és Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 56/2009 (III.31.) határozata

 

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató