logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Laminé Antal Éva polgármester
 2. Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester
 3. Atkári Lajos képviselő-testületi tag
 4. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 5. Csepregi Gábor képviselő-testületi tag
 6. Eperjesi László képviselő-testületi tag
 7. Farkas István képviselő-testületi tag
 8. Gál Tibor képviselő-testületi tag
 9. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 10. Kotán György képviselő-testületi tag
 11. Miriszlai Miklós képviselő-testületi tag
 12. Sipos Attila képviselő-testületi tag
 13. Szabó József képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Bíró Imre képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Kovács Csaba jegyző
 2. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 3. Mikóné Kormos Erika műszaki irodavezető
 4. Dr. Antal János jogi és igazgatási irodavezető
 5. Dudás Lászlóné mb. gazdálkodási irodavezető
 6. Bakos Zsoltné ügyintéző
 7. Juhászné Kovács Kornélia ügyintéző
 8. Dr. Bocsi Józsefné ügyintéző
 9. Hoór Kálmán főépítész
 10. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Szlama Mária könyvvizsgáló
 2. Dr. Kohári Péter a Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetője
 3. Sumi István a Füzesabonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály vezetője
 4. Hartmann Györgyné VIK Füzesabony Gazd. Ir. vezető
 5. Valyon István VIK Füzesabony igazgató
 6. Vasas László Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. ügyvezető
 7. Molnárné Simon Edit FVTV Segítő Kht. ügyvezető
 8. Kelemen Zsuzsa Családsegítő Szolgálat vezető
 9. Bánhegyi Tiborné Óvodák és Bölcsődék Intézményegység vezető
 10. Nyeste Sándorné Idősek Klubja vezetője

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések:   Képviselő-testületi ülés - 2009.02.24.
Határozatok:   icon 25 - 40 / 2009 (II.24.) (41.16 kB)
Rendeletek:   icon 6/2009 (II.24.) (742.53 kB)
icon 7/2009 (II.24.) (994.07 kB)
icon 8/2009 (II.24.) (14.58 kB)
icon 9/2009 (II.24.) (212.24 kB)
icon 10/2009 (II.24.) (102.74 kB)
icon 11/2009 (II.24.) (13.91 kB)
 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(II.24.) rendeletére, az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 6/2009 (II.24.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(II.24.) rendeletére, a 4/2008.(II.27.) rendeletbe foglalt költségvetési előirányzatok módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 7/2009 (II.24.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának …/2009.(II.24.) rendeletére a Füzesabony Sporttelep bérleti díjáról
  A rendelet tervezet "A" változatát a képviselő-testület 12 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 8/2009 (II.24.) rendelete
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(II....) rendeletére a gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és folyósítás rendjéről
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 9/2009 (II.24.) rendelete
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(II.24.) rendeletére, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 10/2009 (II.24.) rendelete
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(II.24.) rendeletére, Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terv egyes rendelkezésének módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 11/2009 (II.24.) rendelete
 7. Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 25/2009 (II.24.) határozata
 8. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő támogatási pályázat elbírálására
  A határozati javaslat A./ változatát a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 26/2009 (II.24.) határozata
 9. Javaslat a falusi temető belső útjainak felújítására
  A határozati javaslat D./ változatát a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 27/2009 (II.24.) határozata
 10. Javaslat az önkormányzati járdahálózat és a Szabadság út 11. szám melletti parkoló 2009. évi rekonstrukciójára
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 28/2009 (II.24.) határozata
 11. Javaslat a házasságkötő terem ablak cseréjére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 29/2009 (II.24.) határozata
 12. Javaslat a mozi épület beázás megszüntetésére
  A határozati javaslat A./ változatát a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 30/2009 (II.24.) határozata
 13. Javaslat a Szabadság út felújítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület név szerinti szavazással 11 igen szavazattal 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 31/2009 (II.24.) határozata
  Laminé Antal Éva igen   Farkas István igen
  Dr. Bartos Lászlóné igen
    Gál Tibor igen
  Atkári Lajos igen
    Kádas Imre igen
  Balsai Tamás nem   Kotán György igen
  Bíró Imre     Miriszlai Miklós igen
  Csepregi Gábor igen
    Sipos Attila tartózkodás
  Eperjesi László igen   Szabó József igen
   
  Az ülésről távozik Balsai Tamás önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 12 fő.
   
 14. Javaslat új pénzforgalmi alszámla nyitásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 32/2009 (II.24.) határozata
 15. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2008.(IV.02.) határozatban lekötött forrás feloldására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 33/2009 (II.24.) határozata
 16. Javaslat ÖNHIKI pályázat benyújtására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 34/2009 (II.24.) határozata
 17. Beszámoló a Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Kht. 2008. évi munkájáról
  A beszámolót a képviselő-testület tudomásul vette.
 18. Egyéb ügyek, indítványok
  Javaslat befektetési számlák nyitására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 35/2009 (II.24.) határozata
  Javaslat a 156/2008.(XII.17.) határozat - kötvény felhasználási ütemterv - módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 36/2009 (II.24.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 37/2009 (II.24.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 38/2009 (II.24.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 39/2009 (II.24.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 40/2009 (II.24.) határozata

 

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató