logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... / 2019. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetési előirányzatairól
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... / 2019. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés gazdálkodásának zárszámadásáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... /2019. (...) önkormányzati rendeletére a 2019. évi költségvetéséről (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. évi pénzmaradvány elszámolás)
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Előterjesztés a 654 hrsz-ú ingatlan telekalakítási eljárásához kapcsolódó övezetmódosítási folyamat elindításának elfogadására
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Előterjesztés az M25 autóút építéséhez kapcsolódó Településrendezési eszközök módosítására vonatkozó háromoldalú megállapodás elfogadására
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Az Egri Szakképzési Centrum alapító okiratának módosításával kapcsolatban tett polgármesteri nyilatkozat jóváhagyása
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 9. Beszámoló a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról
  Előadó: Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására
  Előadó: Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat támogatási kérelem elbírálásra - Füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Magyar Vöröskereszt Füzesabony Területi Szervezete
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Füzesabonyi Természetbarát Egyesület
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Hunnia Rex Német Juhászkutya Egyesület
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat az EFOP-1.2.11-16-2017-00048 "Életpálya ösztönzés Füzesabonyban" megjelölésű pályázathoz kapcsolódó "Kulcs a kezdéshez" című lakhatási pályázat pályázati feltételeinek meghatározására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat "Életpálya ösztönzés Füzesabonyban" EFOP-1.2.11-16-2017-00048 számú program keretein belül meghirdetett pályázat elbírálására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 18. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2019.04.29. (13.62 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató