logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Beszámoló Füzesabony Város 2018. évi tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
  Előadó: Mérai Péter tű. alezredes
  Előterjesztés: írásban
 2. Füzesabonyi Rendőrkapitányság beszámolója Füzesabony Város közrend-közbiztonsági helyzetéről
  Előadó: Suszter Zsolt r. alezredes
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2018. évi beszámolójának elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat a FÜV Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a Füzesabonyi Média Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a Füzesabonyi VTS Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat pályázat benyújtására és önerő meghatározására a Hétszínvirág Bölcsőde felújításának vonatkozásában
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Átfogó értékelés Füzesabony Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
  Előadó: Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Összefogás Füzesabonyért Egyesület
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat "Életpálya ösztönzés Füzesabonyban" EFOP-1.2.11-16-2017-00048 számú program keretein belül meghirdetett pályázat elbírálására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)

  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2019.05.30. (14.53 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató