logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendeletére a 2019. évi költségvetéséről
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi gazdálkodásának féléves beszámolójáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Tájékoztató a 2018. évi konszolidált beszámolóról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat az M25 autóút Déli szakasz II. ütem (0-7 km sz.) tervezési munkáihoz tartozó Füzesabonyt érintő szakaszhoz kapcsolódó Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárására
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat az M25 autóút Déli szakasz II. ütem (0-7 km sz.) tervezési munkáihoz tartozó Füzesabonyt érintő szakaszhoz kapcsolódó Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről és a szakigazgatási véleményezési eljárás lezárásáról
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat bányaszolgalmi jog alapítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat a füzesabonyi, belterület 1742/2 hrsz. alatti ingatlan adomány elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására
  Előadó: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
  Előterjesztés: írásban
 10. Tájékoztató a 2019. évi adóbevételek teljesüléséről
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részt vevők további ösztöndíj támogatására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó:
  Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat "Életpálya ösztönzés Füzesabonyban" EFOP-1.2.11-16-2017-00048 számú program keretein belül meghirdetett pályázat elbírálására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 13. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2019.09.26. (9.01 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató