logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat a Füzesabony Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képező hatásköri listáról szóló 13/1995. (V.09.) önkormányzati rendeletének módosítására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019.(...) önkormányzati rendeletére a képviselő-testületi tagok, a bizottsági elnökök és a bizottsági tagok díjazásának megállapításáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat az állandó bizottságok elnökeinek, választott tagjainak és nem képviselő bizottsági tagjainak megválasztására
  (A külső bizottsági tagok eskütétele)

  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat alpolgármester személyére
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)

  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat alpolgármester illetményének megállapítására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat tanácsnok megválasztására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok Tehetséggondozó Alapból történő támogatási pályázatának elbírálására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat "Életpálya ösztönzés Füzesabonyban" EFOP-1.2.11-16-2017-00048 számú program keretein belül meghirdetett pályázat elbírálására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 10. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2019.10.31. (601.86 kB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató