logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019.(...) önkormányzati rendeletére a 2019. évi költségvetési előirányzatairól
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019.(...) önkormányzati rendeletére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 5/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Veres Péter ESzB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019.(...) önkormányzati rendeletére a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatalnál dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítésének megállapításáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat a Füzesabony Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014.(XI.10.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Előterjesztés az M25 autóút építéséhez kapcsolódó Településrendezési eszközök módosításának elfogadásához
  Előadó: Csák Dániel településfejlesztési szaktanácsadó
  Előterjesztés: írásban
 7. Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi gazdálkodásának háromnegyed éves beszámolójáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetésére vonatkozó Megállapodás és Megszüntető okirat elfogadására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatára
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. 2020. évi költségvetés tervezés elvi alapjai
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a .../2019.(XI.28.) határozatára, a Helyi adóról szóló 17/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Beszámoló a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési évi munkájáról
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Füzesabonyi Rászorultakért Alapítvány
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat jégpálya üzemeltetési szerződés jóváhagyására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a Füzesabony, Széchenyi úton súlykorlátozó táblák kihelyezésére
  Előadó: Ragó Attila VKB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Előterjesztés Füzesabony Város Településrendezési tervének M-9 jelű módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásához
  Előadó: Csák Dániel településfejlesztési szaktanácsadó
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat a füzesabonyi 527/2 hrsz-ú ingatlanra történő használati jog alapítására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjára kiírt pályázat beadására és az önerő biztosítására a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola udvarán található kézilabda pálya felújításának vonatkozásában
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 20. Javaslat a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjára kiírt pályázat beadására és az önerő biztosítására a Városi Sportcsarnok vonatkozásában
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 21. Beszámoló Füzesabony Város Önkormányzata folyamatban lévő pályázatairól
  Előadó: Ragó Attila VKB elnök
  Előterjesztés: írásban
 22. Tájékoztató a téli hóeltakarítási munkák előkészületeiről
  Előadó: Molnár Richárd alpolgármester
  Előterjesztés: írásban
 23. Javaslat az Összefogás Füzesabonyért Egyesület kérelmének elbírálására
  Előadó: Ragó Attila VKB elnök
  Előterjesztés: írásban
 24. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 25. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2019.11.28. (7 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató