logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Laminé Antal Éva polgármester
 2. Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester
 3. Atkári Lajos képviselő-testületi tag
 4. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 5. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 6. Csepregi Gábor képviselő-testületi tag
 7. Eperjesi László képviselő-testületi tag
 8. Farkas István képviselő-testületi tag
 9. Gál Tibor képviselő-testületi tag
 10. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 11. Kotán György képviselő-testületi tag
 12. Miriszlai Miklós képviselő-testületi tag
 13. Sipos Attila képviselő-testületi tag
 14. Szabó József képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Kovács Csaba jegyző
 2. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 3. Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezető
 4. Mikóné Kormos Erika műszaki irodavezető
 5. Dr. Antal János jogi és igazgatási irodavezető
 6. Bakos Zsoltné ügyintéző
 7. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések:   Képviselő-testületi ülés - 2009.05.27.
Határozatok:  
icon 95 - 101 / 2009 (V.27.) (38.32 kB)
Rendeletek:  
icon 21/2009 (V.27.) (1021.64 kB)
icon 22/2009 (V.27.) (11.2 kB)
icon 23/2009 (V.27.) (30.57 kB)
 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(V.27.) rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 6/2009.(II.24.) rendelet módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 21/2009 (V.27.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(V.27.) rendeletére, az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2009.(IV.29.) rendelet módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 13 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 22/2009 (V.27.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(V.27.) rendeletére a VIK Alapfokú Művészeti Iskolában alkalmazott térítési díjakról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 23/2009 (V.27.) rendelete
 4. Javaslat a Füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület részére pályázati önerő biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 95/2009 (V.27.) határozata
 5. Javaslat Füzesabony Városában utasváró pavilonok építésére
  A határozati javaslat A./ változatát a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 96/2009 (V.27.) határozata
 6. Javaslat a decentralizált önkormányzati fejlesztési feladatok 2009. évi támogatása (HÖF TEKI) keretében Füzesabony, Tárkányi úton buszmegálló öbölpár kialakítására vonatkozó pályázat benyújtására és az önerő biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 97/2009 (V.27.) határozata
 7. Javaslat a decentralizált önkormányzati fejlesztési feladatok 2009. évi támogatása (HÖF TEKI) keretében Füzesabony, Szihalmi úton buszmegálló öbölpár kialakítására vonatkozó pályázat benyújtására és az önerő biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 98/2009 (V.27.) határozata

  / A jelenlévő önkomrányzati képviselők száma 13 fő. /

 8. Javaslat a települési önkormányzati belterületi közutak felújítására kiírt TEUT pályázat keretében Füzesabony „Bika köz” felújításra vonatkozó pályázat benyújtására és az önerő biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 99/2009 (V.27.) határozata
 9. Javaslat a decentralizált önkormányzati fejlesztési feladatok 2009. évi támogatása (HÖF CÉDE) keretében Füzesabony Széchenyi István Általános Iskola tornatermének magastető ráépítésére vonatkozó pályázat benyújtására és az önerő biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 100/2009 (V.27.) határozata

  / A jelenlévő önkomrányzati képviselők száma 14 fő. /

 10. Átfogó Értékelés Füzesabony Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 101/2009 (V.27.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató