logo     

logo
 
Helyi foglalkoztatási együttműködések továbbfejlesztése Füzesabony járásban
TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00002


A Füzesabonyi járás a 290/2014-es (XI. 26.) kormányrendelet értelmében fejlesztendő járások közé tartozik, komplex mutató értéke 32,63. A Füzesabonyi járás 16 települést foglal magában, a projekt megvalósítása az említett járásban történik. A szakképzett munkaerőhiány egyre nagyobb problémát okoz a térségben, a nem megfelelő végzettség, a munkavállalók alacsony létszáma a vállalkozások üzleti folyamatainak kielégítő színvonalú elvégzését veszélyezteti, mely kihatással lehet a fejlesztések és bővítések eredményességére. A lakosságszám a járásban a 2015. év végén 29 480 fő volt, mely az azt megelőző évhez képest 430 fő csökkenést jelent. A munkavállaló korú népesség száma 15 279 fő volt 2015. év végén. A regisztrált munkanélküliek/ nyilvántartott álláskeresők száma a 2000-es évek elejétől fokozatosan emelkedett.

A projekt kidolgozása során figyelembevételre kerültek az alábbiak: A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a 2003. évi CXXV. törvény és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet, a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet és a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet. A konzorcium az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében esélyegyenlőségi terveik mentén határozták meg a fejlesztésüket.

Érintett célok és kódok:
I. Mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége
I.1 Hátrányos helyzetű csoportok elhelyezkedési lehetőségeinek javítása: célcsoport által
III. A nők esélyegyenlősége
III.1 A nők és a férfiak egyenjogúságára törekvés: foglalkoztatás, képzés együttműködés által.

 


A kedvezményezett neve Füzesabony Városi Önkormányzat
A projekt címe Helyi foglalkoztatási együttműködések továbbfejlesztése Füzesabony járásban
A szerződött támogatás összege 119.000.000 Ft
A támogatás mértéke 100%
A projekt tartalmának bemutatása A projekt megvalósítása a Füzesabony Város Önkormányzata és a Heves Megyei Kormányhivatal konzorciumi együttműködésében történik. A megvalósulásért a Füzesabony Város Önkormányzata a felelős.

A projekt célja a térségben a munkahelyek által a lakosság megtartása, munkahelyteremtés helyi és térségi szinten egyaránt; belső társadalmi kiegyenlítődés elősegítése; munkaerő-piacra visszatérők számának emelése; hozzájárulás gazdasági növekedéshez, a munkaerő-piaci szolgáltatások és vállalkozási tanácsadás rendszerének fejlesztése; a foglalkoztatási partnerségek és menedzsment kapacitások erősítése, az információáramlás javítása; és a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának elősegítése, munkaerő-piaci helyzetük erősítése.

Közvetlen célcsoport: mélyszegénységben élők és romák; a különböző társadalmi csoportokba tartozó fiatalkorúak; nők; fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek; foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők; tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, közmunkarendszerben lévő személyek, egyéb inaktív személyek, idős és nyugdíjas korúak, határ menti ingázók, csoportos létszámleépítésben érintettek, álláskeresők, állásváltoztatók, alacsony iskolai végzettségű személyek.

A projekt keretében 5 fő részesül majd képzésben. Legalább 48 fő támogatott foglalkoztatásban, 18 fő munkatapasztalat szerzésben, 20 fő bérköltség támogatásban, 10 fő bértámogatásban részesül. Összesen 50 fő jelenti a közvetlen célcsoporttagok azon körét, akik valamilyen szolgáltatásban, képzésben vagy támogatott foglalkoztatásban részesülnek.

Tervezett tevékenységek:
A projekt elsődleges célja a célcsoport munkaerő-piaci integrálása, foglalkoztatásának elősegítése, piaci egyensúly megteremtése, beruházások generálása, működésük segítése.

A projekt keretében sor került valamennyi kötelező tevékenység megvalósítására, a foglalkoztatási paktum működtetésére, a célcsoport foglalkoztatási lehetőségeinek bővítésével, valamint a célcsoport munkaerő-piacra való reintegrálásának elősegítésével.

Egyéb munkaerő-piaci tevékenységek, melyeket a megyei kormányhivatalon kívül, egyéb szervezetek is elláthatnak. Célja szakmai, módszertani segítségnyújtással hozzájárulni a foglalkoztatási helyzet javításához.
A projekt tervezett befejezési dátuma 2021.12.31.
A projekt azonosító száma TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00002
logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató