logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata képviselő-testületének ... / 2020. (...) önkormányzati rendeletére az 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének ... /2020. (...) önkormányzati rendeletére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 5/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Veres Péter ESzB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének ... / 2020. (...) önkormányzati rendeletére az avar- és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
  Előadó: Ragó Attila VKB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat szociálpolitikai kerekasztal létrehozására
  Előadó: Veres Péter ESzB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Tájékoztató a 2019. évi konszolidált beszámolóról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testülete 2020. évi gazdálkodásának félével beszámolójáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a Füzesabony, 0157/40 hrsz-ú ingatlan további haszonbérbe adására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a Füzesabony, 0189/9 és 0189/10 hrsz-ú ingatlan további haszonbérbe adására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Előterjesztés a Településrendezési eszközök M10 jelű módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről
  Előadó: Ragó Attila VKB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Előterjesztés a Településrendezési eszközök M-10 jelű módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat Füzesabony Város Polgármesterének 25/2020. (VI.12.) számú határozatának szükséges módosítására (Füzesabony - Szihalom között kerékpáros infrastruktúra építése TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00003 projekt megvalósításához a költségnövekmény iránti igény)
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat az Egészségügyi Központ alapító okiratának módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a Füzesabony, Rákóczi út 50. szám alatti rendezvényterem (volt mozi) bérleti díjára
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 15. Füzesabonyi Rendőrkapitányság beszámolója Füzesabony Város közrend-közbiztonsági helyzetéről
  Előadó: Suszter Zsolt r.alezredes
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozására
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők további ösztöndíj támogatására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)

  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2020.09.24. (7.56 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató