logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Laminé Antal Éva polgármester
 2. Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester
 3. Atkári Lajos képviselő-testületi tag
 4. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 5. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 6. Csepregi Gábor képviselő-testületi tag
 7. Eperjesi László képviselő-testületi tag
 8. Farkas István képviselő-testületi tag
 9. Gál Tibor képviselő-testületi tag
 10. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 11. Kotán György képviselő-testületi tag
 12. Miriszlai Miklós képviselő-testületi tag
 13. Sipos Attila képviselő-testületi tag
 14. Szabó József képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Kovács Csaba jegyző
 2. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 3. Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezető
 4. Mikóné Kormos Erika műszaki irodavezető
 5. Bakos Zsoltné ügyintéző
 6. Juhászné Kovács Kornélia szociális csop.vez.
 7. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Szlama Mária könyvvizsgáló
 2. Dr. Tóth Éva Egészségügyi és Szociális Központ vezetője
 3. Hartmann Györgyné a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. megbízott vezetője
 4. Mészáros Noémi Tímea VIK Füzesabony képviseletében

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések:   Képviselő-testületi ülés - 2009.06.17.
Határozatok:   icon 102 - 117 / 2009 (VI.17.) (120.13 kB)
Rendeletek:   icon 24/2009 (VI.17.) (19.42 kB)
icon 25/2009 (VI.17.) (20.87 kB)
icon 26/2009 (VI.17.) (11.76 kB)


A két ülés között végzett tevékenységről, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul veszi.

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(VI.17.) rendeletére, a Rákóczi út területére változtatási tilalom elrendeléséről szóló 21/2007.(VII.18.) és Füzesabony, Vízház utca és környékére változtatási tilalom elrendeléséről szóló 27/2008.(X.01.) rendeletének hatályon kívül helyezésére
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 24/2009 (VI.17.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(VI.17.) rendeletére, a vásárok és piacok tartásáról szóló 19/2009.(IV.29.) rendeletének módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 25/2009 (VI.17.) rendelete
 3. Javaslat a Városi Intézményi Központ Füzesabony alapító okiratának módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 102/2009 (VI.17.) határozata
 4. Javaslat Társulási Megállapodás módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 103/2009 (VI.17.) határozata
 5. Javaslat fogorvosi gép és szék cseréjére
  A határozati javaslat A./ változatát a képviselő-testület 10 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 104/2009 (VI.17.) határozata
 6. Javaslat a Köztisztviselők jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXIII. tv. 34. § (3) bekezdése alapján a Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők munkateljesítménye értékelésének alapját képező célok meghatározására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 105/2009 (VI.17.) határozata
 7. Javaslat Füzesabony, Zrínyi út 21. Napközi Otthon átalakítása Rendezvények házává
  A határozati javaslat B./ változatát a képviselő-testület 10 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 106/2009 (VI.17.) határozata
 8. Javaslat Füzesabony-Szihalom közötti kerékpárút tervezés forrás kiegészítésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 107/2009 (VI.17.) határozata
 9. Javaslat sportöltöző felújítására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 108/2009 (VI.17.) határozata
 10. Javaslat forrásátrendezésre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 109/2009 (VI.17.) határozata

  / A jelenlévő önkormányzati képviselők száma 13 fő. /

 11. A Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. gépjármű beszerzési igénye
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 110/2009 (VI.17.) határozata
 12. Létszámcsökkentési javaslat az Egészségügyi és Szociális Központnál
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 111/2009 (VI.17.) határozata
 13. Javaslat forráspótlásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 112/2009 (VI.17.) határozata
 14. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. II. félévi munkatervére
  Tájékoztató az állandó bizottságok 2009. II. félévi munkatervéről
  A 2009. II. félévi munkatervét a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 113/2009 (VI.17.) határozata
 15. Tájékoztatás ÁSZ ellenőrzésről

Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
Füzesabony Város Képviselő-testületének 26/2009 (VI.17.) rendelete
Füzesabony Város Képviselő-testületének 114/2009 (VI.17.) határozata
Füzesabony Város Képviselő-testületének 115/2009 (VI.17.) határozata
Füzesabony Város Képviselő-testületének 116/2009 (VI.17.) határozata
Füzesabony Város Képviselő-testületének 117/2009 (VI.17.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató