logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett tevékenységről
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester


Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(IX.02.) rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 6/2009.(II.24.) rendelet módosításáról
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(IX.02.) rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 6/2009.(II.24.) rendeletbe foglalt előirányzatok féléves teljesítéséről
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(IX.02.) rendeletére, a köztemetőkről és a temetkezésről
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(IX.02.) rendeletére, a fák ültetéséről
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat 30/2008.(XI.26.) rendeletének módosítására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata .../2009. (IX.02.) rendeletére (a VIK Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola második szakképesítés térítési díjáról)
  Előadó: Farkas István MOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása alapító okiratának és társulási megállapodásának módosítására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a 77/2009. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat módosítására
  Előadó: Farkas István MOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat maximális csoportlétszám átlépésére
  Előadó: Farkas István MOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a köztemetők üzemeltetésére pályázat kiírására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat Füzesabony, Szihalmi úton kialakítandó buszmegálló öbölpár forrásmódosítására
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat Füzesabony, Széchenyi István Általános Iskola tornaterem magastetősítésének forrásmódosítására
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat Füzesabony-Szihalom közötti kerékpárút tervezésére vonatkozó ismételt közbeszerzési eljárás megtárgyalására
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat Füzesabony Szihalmi úton létesítendő buszmegálló öbölben buszmegálló építmény építésére
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat Füzesabony Tárkányi úton illetve a Szent János téren létesítendő buszmegálló öbölben buszmegálló építmény építésére
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a Füzesabony, Arany János út buszmegálló átépítés, Baross út, Arany János út parkoló tervezésére
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat forrásátrendezésre
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. A Heves Megyei Vízmű Zrt. Füzesabonyi Üzemegysége által Füzesabony Város vízi-közműrendszerének fejlesztésére tett javaslat
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat ÖNHIKI pályázatra
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 20. Javaslat Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0154 elnyert pályázati pénzeszköz felhasználására elkülönített alszámla nyitásra
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 21. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának 2009.évi iskolatej programhoz történő csatlakozására
  Előadó: Farkas István MOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 22. Javaslat a fűtéskorszerűsítésre
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 23. Tájékoztató az Idősek Klubja működéséről
  Előadó: Nyeste Sándorné intézményvezető
  Előterjesztés: írásban
 24. Tájékoztató a VIK működéséről
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 25. Javaslat Pro urbe díj adományozására
  Előadó: Farkas István MOB elnök
  Előterjesztés: írásban
  / Zárt ülés /
 26. Egyéb ügyek, indítványok

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2009.09.02. (16.92 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató