logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendeletére a 2022. évi költségvetésről
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabonyi Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló .../2022. (...) önkormányzati rendeletére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület által kiírt "Helyi fejlesztések támogatása" című VP6-19.2.1.-86-7-21 kódszámú felhívásra új pályázat benyújtására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat a Polgármesteri Hivatal belső felújítása pályázat benyújtására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a FÜV Kft-vel kötendő 2022. évre vonatkozó feladat ellátási megállapodás elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat VP6-7.2.1.1-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" pályázati támogatáshoz számla nyitására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat az Egészségügyi Központ EFOP-222.19-17-2017-00069 "Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése" elnevezésű pályázati támogatáshoz számla nyitására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. A Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház 2021. évi beszámolója és 2022. évi munkaterve
  Előadó:
  Kovácsné Szűcs Noémi OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
  Előadó:
  dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására
  Előadó:
  Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat polgármestere 2022. évi szabadság ütemtervének elfogadására
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 13. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2022.02.10. (7.52 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató