logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendeletére a 2021. évi költségvetésről
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata képviselő-testületének .../2022. (...) rendeletére a 2021. évi költségvetés gazdálkodásának zárszámadásáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendeletére a 2022. évi költségvetésről
  (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. évi pénzmaradvány elszámolás)

  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Füzesabonyi Rendőrkapitányság beszámolója Füzesabony város közrend-közbiztonsági helyzetéről
  Előadó: Suszter Zsolt r. alezredes
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a 2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet 5.számú függelékének kiegészítésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat közterületi térfigyelő kamerarendszerrel összefüggő adatkezelésről szóló szabályzata elfogadására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat az üdülési szabályzat módosítására - Siófok, Fő út 80.
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a füzesabonyi 1800 hrsz-ú kivett közpark megjelölésű ingatlan forgalomképessé nyilvánításáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a "Lépj egyet előre!" - Szociális városrehabilitációs program megvalósítása Füzesabonyban TOP-4.3.1-16-HE1-2017-00001 projekt megvalósításához önerő biztosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat forrás biztosítására - Széchenyi úti járdaépítés
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadására
  Előadó: Molnár Richárd alpolgármester
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a Média Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadására
  Előadó: Molnárné Simon Edit ügyvezető
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a Füzesabonyi Város Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadására
  Előadó: Horváth Péter ügyvezető
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat a Rákóczi Szövetség 2022. évi beiratkozási programjának támogatására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Helyi Szervezete
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Összefogás Füzesabonyért Egyesület
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Füzesabonyi Könyvtárbaráti Társulás
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 20. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 21. Javaslat a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 22. Beszámoló a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról
  Előadó: Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
  Előterjesztés: írásban
 23. Átfogó értékelés Füzesabony Város Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
  Előadó: Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
  Előterjesztés: írásban
 24. A Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői pályázatára érkezett pályázat elbírálása
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján)
  Előadó:
  Kovácsné Szűcs Noémi OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 25. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2022.05.26. (19.59 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató