logo     

logo

"Bölcsődei fejlesztés Füzesabonyban"
TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00014


A kedvezményezett neve Füzesabony Városi Önkormányzat
A projekt címe Bölcsődei fejlesztés Füzesabonyban
A szerződött támogatás összege 323.609.578 Ft
Összköltség: 327.425.202 Ft
A projekt tartalmának bemutatása Füzesabony városban a lakosság részéről megnövekedett igények szükségessé teszik a bölcsődei fejlesztést. Jelenleg két bölcsőde működik a városban, területileg eltérő, egymástól távol lévő városrészben. Jelen projekt keretében a fejlesztendő bölcsőde a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, mely 2 csoporttal működik. A jelenlegi ingatlan további bővítése nem lehetséges, így ingatlankiváltással egy csoportszoba bővítéssel egy új 3 csoportos bölcsőde építését kívánjuk megvalósítani.

Ennek érdekében az Önkormányzat telkeket vásárol, melyek önkormányzati tulajdonba való kerülése az első mérföldkőre fognak megvalósulni. A tervezett bölcsődében a jelenlegi alkalmazotti létszám 3 fő kisgyermeknevelő és 1 fő takarító alkalmazásával bővül. A bölcsőde továbbra is a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvodával közös intézményeként fog működni, szakmai önállóság biztosítása mellett.

Projekt háttere, indokoltsága: Füzesabony városban élő bölcsődés korú gyermekek lélekszám változása egyértelműen emelkedést mutat, mely a jelenlegi infrastruktúra által biztosított férőhely számmal nem megoldható.

Projekt közvetlen célja: önálló szakmai vezetéssel működő új, 3 csoportos bölcsőde kialakítása a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása érdekében. Bölcsődei alapellátáson túl a 3 éven aluli gyermekek gondozása és nevelése, valamint testi-szellemi fejlődésük elősegítése mellett a létrejövő bölcsőde családi nevelést támogató szolgáltatás biztosításával, a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek valamint a fogyatékos és sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.

Célcsoport: az elsődleges célcsoportjai a Füzesabonyban élő 3 éven aluli kisgyermekek. A projekt közvetlen célcsoportja a szülők, hisz a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi biztosítása elősegíti a szülők foglalkoztathatóságát.

A bölcsőde építését a 3390 Füzesabony, Honvéd u., Hrsz.: 1066, 1067/1 és az 1067/2 telkeken tervezzük, melyek a megvásárlás után összevonásra kerülnek.

Az épület biztonsági berendezéssel lesz ellátva. A bölcsődei nevelés eszközei, a napközbeni ellátáshoz szükséges bútorok, valamint a fejlesztő eszközök beszerzése is a projektből történik meg. A projekt eredményeként létrejön egy, a településen és vonzáskörzetében a gyermekek napközbeni ellátására alkalmas intézményi, infrastrukturális háttérrel rendelkező bölcsődei intézmény, mely az alapfeladatain túl hozzájárul a családok segítéséhez, a vonzáskörzetben élő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez. A projekt hatással lesz Füzesabony lakóira.

A sikeres szakmai megvalósítás érdekében Füzesabony Városi Önkormányzat együttműködik a Magyar Bölcsődék Egyesületével.
A projekt tervezett befejezési dátuma  
A projekt azonosító száma TOP-1.4.1-19-HE1-2019-000142020.08.18. Új bölcsőde épül a város északi részén

FüzesHírek cikk: https://fuzeshirek.hu/uj-bolcsode-epul-a-varos-eszaki-reszen/

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató