logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház alapító okiratának módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Közművelődési Megállapodás megkötésére Füzesabony város közművelődési feladatainak ellátására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a füzesabonyi 0120 hrsz-ú kivett árok megjelölésű ingatlan forgalomképessé nyilvánításáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat Bölcsődei fejlesztés Füzesabonyban megnevezésű TOP-1.4.1-19-HEI-2019-00014 számú projekt megvalósításához költségnövekmény iránti igény benyújtására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat az Ifjúsági terem /Ámor/ terembérleti díjának módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. II. féléves munkatervére
  (Tájékoztató a PÜB, VKB, ESzB, OKSB 2022. II. féléves munkatervéről)

  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a Füzesabonyi Média Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján)

  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 10. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2022.06.28. (1.17 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató