logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022.(...) önkormányzati rendeletére a 2022. évi költségvetésről
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló .../2022.(...) önkormányzati rendeletére
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Tájékoztató a 2021. évi konszolidált beszámolóról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi gazdálkodásának féléves beszámolójáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Bölcsődei fejlesztés Füzesabonyban megnevezésű TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00014 számú projekt megvalósításához szükséges költségnövekmény módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a Hungast Vital Kft. kérelmének elbírálására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat a Településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének lezárására
  Előadó: Ragó Attila VKB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Pöttömke Alapítvány Füzesabony
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Beszámoló Füzesabony Város 2021. évi tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
  Előadó: Mérai Péter tű. alezredes
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a FÜV Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján)

  Előadó: Molnár Richárd alpolgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat Pro Urbe emlékérem adományozására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján)

  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat díszpolgári cím adományozására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján)

  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2022.09.29. (14.81 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató