logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendeletére a 2022. évi költségvetéséről
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatalnál dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítésének megállapításáról szóló .../2022. (...) önkormányzati rendeletre
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Előterjesztés az M-12 jelű Településrendezési eszközök módosításának elfogadásához
  Előadó: Bíró Ádám főépítész
  Előterjesztés: írásban
 5. Előterjesztés az M-13 jelű Településrendezési eszközök módosításának elfogadásához
  Előadó: Bíró Ádám főépítész
  Előterjesztés: írásban
 6. Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi gazdálkodásának háromnegyed éves beszámolójáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat Füzesabony Város Képviselő-testületének a .../2022. (...) határozatára, a Helyi adóról szóló 17/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a 2023. évi költségvetés tervezés elvi alapjaira
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat Füzesabony, a zöld város belvárosi területek rehabilitációja TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006 projekt megvalósításához a költségnövekmény iránti igény benyújtására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Beszámoló a Rákóczi út 5-7. sz. alatti ingatlan vagyonátadási megállapodásában rögzített kötelezettségvállalás teljesítéséről
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat belterületi utak egyirányúsítására a Hajas-Útterv Bt. Fo/Fü-05/2022. tervszámú anyaga alapján
  Előadó: Ragó Attila VKB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a füzesabonyi II. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének megkötésére
  Előadó: Veres Péter ESzB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat szándéknyilatkozat elfogadására a Járási Ügyészség elhelyezésére a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal épületében
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Füzesabonyi Hétszínvirág Alapítvány
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat támogatási kérelem elbírálására - Füzesabonyi Rászorultakért Alapítvány
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat a Füzesabony Város Önkormányzat és a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal közötti 2023. évi munkamegosztásról és felelősségvállalásról szóló megállapodás megkötésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal és a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal és a Füzesabonyi Városi Könyvtár közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 20. Javaslat a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal és a Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 21. Javaslat a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal és a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 22. Javaslat az Egészségügyi Központtal kötendő 2023. évi munkamegosztásról és felelősségvállalásról szóló megállapodásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 23. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Füzesabony Város Önkormányzat között kötendő 2023. évi együttműködési megállapodásra
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 24. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 2023. évi munkamegosztásról és felelősségvállalásról szóló megállapodás megkötésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 25. A Füzesabonyi Egészségügyi Központ intézményvezetői álláshelyére érkezett pályázat elbírálása
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó: Veres Péter ESzB elnök
  Előterjesztés: írásban
 26. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó:
  Kovácsné Szűcs Noémi OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 27. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2022.11.24. (24.46 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató