logo     

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk az Adózókat, hogy 2023. január 1-től a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022.(IX.26.) Korm. rendelet /a továbbiakban: Korm. rendelet/ alapján a helyi iparűzési adót euróban vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be.

Az Adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adófizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára utalással is teljesítheti az alábbi számlaszámra:

Önkormányzat neve: Füzesabony V. Önkormányzat
Számla száma: 10035003-00338831-02120018
Számla IBAN száma: HU93 1003 5003 0033 8831 0212 0018

Felhívjuk figyelmüket, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie a 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető ("account with institution") MÁK BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kezdvezményezett bankja BIC kódjaként a MÁK HUSTHUHB BIC kódját.

A Kincstár a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzati - pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett - helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése alapján az önkormányzati helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, ezért az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban, vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató