logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Laminé Antal Éva polgármester
 2. Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester
 3. Atkári Lajos képviselő-testületi tag
 4. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 5. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 6. Csepregi Gábor képviselő-testületi tag
 7. Eperjesi László képviselő-testületi tag
 8. Farkas István képviselő-testületi tag
 9. Gál Tibor képviselő-testületi tag
 10. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 11. Kotán György képviselő-testületi tag
 12. Miriszlai Miklós képviselő-testületi tag
 13. Sipos Attila képviselő-testületi tag
 14. Szabó József képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Kovács Csaba jegyző
 2. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 3. Dudás Lászlóné mb. gazdálkodási irodavezető
 4. Mikóné Kormos Erika műszaki irodavezető
 5. Dr. Poczok Szabolcs ügyintéző
 6. Bakos Zsoltné ügyintéző
 7. Antal Annamária közoktatási referens
 8. Hoór Kálmán főépítész
 9. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Szlama Mária könyvvizsgáló
 2. Besenyei Sándor és Juhász Péter a Füzesabonyi Rendőrkapitányság képviseletében
 3. Mészáros Noémi Tímea VIK gazdasági vezető
 4. Nyeste Sándorné Szociális Központ vezető
 5. Valyon István VIK Füzesabony igazgató
 6. Potsay Csaba közoktatási szakértő

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések:   Képviselő-testületi ülés - 2009.09.02.
Határozatok:   icon 124 - 146 / 2009 (IX.02.) (92.47 kB)
Rendeletek:   icon 31/2009 (IX.02.) (1 MB)
icon 32/2009 (IX.02.) (789.17 kB)
icon 33/2009 (IX.02.) (70.75 kB)
icon 34/2009 (IX.02.) (14.22 MB)
icon 35/2009 (IX.02.) (14.2 kB)


A két ülés között végzett tevékenységről, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul veszi.

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(IX.02.) rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 6/2009.(II.24.) rendelet módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 11 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 31/2009 (IX.02.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(IX.02.) rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 6/2009.(II.24.) rendeletbe foglalt előirányzatok féléves teljesítéséről
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 10 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 32/2009 (IX.02.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(IX.02.) rendeletére, a köztemetőkről és a temetkezésről
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 10 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 33/2009 (IX.02.) rendelete
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(IX.02.) rendeletére, a fák és cserjék telepítésével kapcsolatos feladatokról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 4 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

  Az ülésről távozik Dr. Bartos Lászlóné önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 13 fő.

 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat 30/2008.(XI.26.) rendeletének módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 34/2009 (IX.02.) rendelete
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata .../2009. (IX.02.) rendeletére (a VIK Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola második szakképesítés térítési díjáról)
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 35/2009 (IX.02.) rendelete

  Az ülésre visszaérkezik Dr. Bartos Lászlóné önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 14 fő.

 7. Javaslat a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása alapító okiratának és társulási megállapodásának módosítására
  Az I. határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 124/2009 (IX.02.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 124-2/2009 (IX.02.) határozata
 8. Javaslat a 77/2009. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 125/2009 (IX.02.) határozata
 9. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának 2009.évi iskolatej programhoz történő csatlakozására
  A határozati javaslat a./ változatát a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 126/2009 (IX.02.) határozata

  Az alszámla nyitásra vonatkozó határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 127/2009 (IX.02.) határozata
 10. Tájékoztató a VIK működéséről
  A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul veszi.
 11. Javaslat maximális csoportlétszám átlépésére
  A határozati javaslat A./ változatát a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 128/2009 (IX.02.) határozata
 12. Javaslat a köztemetők üzemeltetésére pályázat kiírására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 129/2009 (IX.02.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 129-2/2009 (IX.02.) határozata
 13. Javaslat Füzesabony, Szihalmi úton kialakítandó buszmegálló öbölpár forrásmódosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 130/2009 (IX.02.) határozata
 14. Javaslat Füzesabony, Széchenyi István Általános Iskola tornaterem magastetősítésének forrásmódosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 131/2009 (IX.02.) határozata
 15. Javaslat Füzesabony-Szihalom közötti kerékpárút tervezésére vonatkozó ismételt közbeszerzési eljárás megtárgyalására
  A határozati javaslat A./ változatát a képviselő-testület 9 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 132/2009 (IX.02.) határozata
 16. Javaslat Füzesabony Szihalmi úton létesítendő buszmegálló öbölben buszmegálló építmény építésére
  A határozati javaslat A./ változatát a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 133/2009 (IX.02.) határozata
 17. Javaslat Füzesabony Tárkányi úton illetve a Szent János téren létesítendő buszmegálló öbölben buszmegálló építmény építésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 134/2009 (IX.02.) határozata
 18. Javaslat a Füzesabony, Arany János út buszmegálló átépítés, Baross út, Arany János út parkoló tervezésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 135/2009 (IX.02.) határozata
 19. Javaslat forrásátrendezésre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 136/2009 (IX.02.) határozata
 20. A Heves Megyei Vízmű Zrt. Füzesabonyi Üzemegysége által Füzesabony Város vízi-közműrendszerének fejlesztésére tett javaslat
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 137/2009 (IX.02.) határozata
 21. Javaslat ÖNHIKI pályázatra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 138/2009 (IX.02.) határozata
 22. Javaslat Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0154 elnyert pályázati pénzeszköz felhasználására elkülönített alszámla nyitásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 139/2009 (IX.02.) határozata
 23. Javaslat a fűtéskorszerűsítésre
  A határozati javaslat 2. változatát a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 140/2009 (IX.02.) határozata
 24. Tájékoztató az Idősek Klubja működéséről
  A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul veszi.
 25. Egyéb ügyek, indítványok
  Füzesabony Város Önkormányzat tulajdonát képező Szilvásvárasi 448/5 hrsz-ú 6350 m2 belterületi ingatlan, és a rajta lévő épületek bérleti szerződése

  A határozati javaslat B./ változatát a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 141/2009 (IX.02.) határozata

  Az ülésről távozik Miriszlai Miklós önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 13 fő.


  Javaslat a Füzesabony, Turul út 2. szám alatt található felnőtt és gyermekorvosi rendelők bontására

  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 142/2009 (IX.02.) határozata

  Javaslat forrás biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 143/2009 (IX.02.) határozata
  Javaslat a Városi Intézményi Központ szakfeladatai közötti létszámátrendezésre feladatbővülés miatt

  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 144/2009 (IX.02.) határozata
  Javaslat a Városi Intézményi Központnak "Építő közösségek" TÁMOP-3.2.3./08/1. és TÁMOP-3.2.3./08/2. elnyert pályázati pénzeszközök felhasználására elkülönített alszámlák nyitására

  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 145/2009 (IX.02.) határozata
  Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. finanszírozásának kiegészítésére

  A határozati javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 146/2009 (IX.02.) határozata


Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató