logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Laminé Antal Éva polgármester
 2. Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester
 3. Atkári Lajos képviselő-testületi tag
 4. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 5. Csepregi Gábor képviselő-testületi tag
 6. Eperjesi László képviselő-testületi tag
 7. Farkas István képviselő-testületi tag
 8. Gál Tibor képviselő-testületi tag
 9. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 10. Kotán György képviselő-testületi tag
 11. Szabó József képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 2. Miriszlai Miklós képviselő-testületi tag
 3. Sipos Attila képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Kovács Csaba jegyző
 2. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 3. Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezető
 4. Mikóné Kormos Erika műszaki irodavezető
 5. Dr. Poczok Szabolcs ügyintéző
 6. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések:   Képviselő-testületi ülés - 2009.09.18.
Határozatok:   icon 148 - 150 / 2009 (IX.18.) (23.94 kB)
Rendeletek:   icon 36/2009 (IX.18.) (21.25 kB)
 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(IX.18.) rendeletére, az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 25/2005.(X.20.), valamint az azt módosító 10/2006.(II.23.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 36/2009 (IX.18.) rendelete
 2. Javaslat a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás alapdokumentumainak jóváhagyására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 148/2009 (IX.18.) határozata
 3. Javaslat a Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon megnevezésű panelprogram keretében Füzesabony, Egyetértés út 6-8. számú társasház homlokzati hőszigetelésének támogatására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 149/2009 (IX.18.) határozata
 4. Javaslat az „ÉMOP-4.1.1/B-2007 alapszintű járóbeteg szakellátás feltételeinek biztosítása a Füzesabonyi Egészségügyi Központban” című pályázat önerejének módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 150/2009 (IX.18.) határozata
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató